Havskildpadder og den indbyggede GPS

Havskildpadder og den indbyggede GPS

Kan du huske, hvor du blev født? Og nej, ikke by eller land men det præcise sted? Og ville du kunne finde tilbage dertil uden kort, telefon eller GPS? Sikkert ikke. Men det kan de fascinerende havskildpadder, som er kendt for at vende tilbage for at yngle på samme strand, hvor de selv blev født. Men hvordan finder de vej?

Forskere har længe vidst, at havskildpadder yngler præcis, hvor de selv blev født. Nogle havskildpaddearter holder sig tæt ved kysten. Andre krydser flere have og vender hjem igen efter mere end et årti. Men hvordan navigerer dyrene i det store ocean uden pejlemærker? Det mener forskere fra University of North Carolina at have fundet svaret på ved hjælp af et eksperiment.

Det perfekte kompas

Forskere fra University of North Carolina har fundet ud af, at havskildpadderne kan ’’mærke’’, hvor de er på kloden ved hjælp af jordens magnetiske felt. De kan sågar også mærke magnetfeltets vinkel i forhold til jordens overflade. Disse to forhold fortæller havskildpadden, hvor den befinder sig både på nord-syd-aksen og øst-vest-aksen.

Læs også: Jubii! Den Blå Planet har fået havskildpadder

Havskildpadderne kan mærke, at det magnetiske felt bliver stærkere, jo tættere de kommer på polerne. Havskildpadderne bruger disse forhold til at bestemme, hvor langt de er mod nord og syd. Men hvordan finder padderne ud af, hvor langt de er mod øst og vest? For magnetfeltets styrke er næsten ens i eksempelvis Stillehavet og Det Indiske Ocean, da disse to områder ligger lige langt mod nord. Men magnetfeltets styrke og vinkel varierer en lille smule i forskellige områder på jorden, og dén variation kan havskildpadderne tilsyneladende mærke.

Eksperimentet

Eksperimentet gik ud på at påvirke nyudklækkede havskildpadder med magnetiske felter i et rundt bassin. Magnetfelterne svarede til forskellige punkter på jorden, som ligger på samme breddegrad, men forskellige længdegrader.

Forskerne afmærkede to områder, som lå lige langt nord for ækvator, men på hver sin side af Atlanterhavet. Og i begge tilfælde valgte de unge skildpadder den retning i bassinet, som passede med den migrationsrute, de ville have fulgt i naturen.

De skildpadder som troede, at de befandt sig i den vestlige side af Atlanterhavet, svømmede mod øst. Det modsatte var tilfældet, når de troede, at de var på den østlige side af Atlanterhavet.

Danmarks Akvariums havskildpadde Lucky fandt vejen

Havde man vidst dette i 2004, da Danmarks Akvarium behandlede og slap den første havskildpadde fri, ville man nok ikke have været overrasket over det, man så. For efter fem år i Danmarks Akvarium, fandt havskildpadden, som fik navnet Lucky, lynhurtigt frem til sin naturlige migrationsrute. Lucky blev sat fri ved Azorerne i Atlanterhavet og satellitten viste, at den svømmede i en lige linje tværs over Atlanten – præcis som havskildpadderne i eksperimentet.

På trods af denne opdagelse er der stadig meget, vi ikke ved om havskildpadderne. På redningscentret Kenya Turtle Rescue Center, som Den Blå Planet har været med til at etablere, ’’luffemærker’’ man havskildpadderne, før man sætter dem fri igen. På den måde kan man spore havskildpaddernes svømmeruter og lære mere om dyret og dets adfærd. Denne viden kan være nyttig for at forbedre levevilkårene for havskildpadderne fremover.

Du kan læse mere om Kenya Turtle Rescue Center her.