5 trusler mod havskildpadder

5 trusler mod havskildpadder

På verdensplan er alle 7 arter af havskildpadder truet på grund af menneskers adfærd og handlinger.

De største trusler mod havskildpadderne indebærer:

  • Ulovlig handel med skildpadde- æg, skjold og kød
  • Bifangst
  • Ødelæggelse af redepladser
  • Havfald
  • Global opvarmning

1. Ulovlig handel af skildpadde- æg, kød og skjold

Problemet:
På trods af at det er ulovligt i de fleste lande, bliver der stadig handlet med skildpadder. Skildpadderne bliver fanget for deres æg og kød, som i nogle lande anses som en delikatesse. Nogle kulturer mener, at havskildpaddeæg virker som et elskovsmiddel, hvis man spiser dem. Andre mener, at de giver et langt liv. Der er dog ingen videnskabelige beviser på nogen af delene. Skildpadders skjold og hud bliver også nogle steder brugt til at lave smykker, solbriller, souvenirs og instrumenter.
Et af de største problemer med ulovlig handel af skildpadder er manglende håndhævning af loven og manglende opmærksomhed på problemet. Handlen sker over landegrænser, og det gør det besværligt, og nogle gange umuligt at overvåge og reagere på den ulovlige handel.

Det kan du gøre:
Du kan gøre dit ved at lade være med at købe ting lavet af skildpadde, når du rejser. Undgå også skildpaddesuppe og andre lokale skildpaddedelikatesser.

2. Bifangst

Problemet:
Hundredetusindvis af havskildpadder, delfiner, fugle og andre havdyr fanges hvert år som bifangst i fiskernes net, garn og liner. De dyr der ikke dør, bliver smidt tilbage i havet med en usikker skæbne foran sig. Et studie fra 2010 kom frem til, at helt op til 1,5 mio. havskildpadder er fanget i fiskenet de sidste 18 år.1
Trawl er en af de værste fiskemetoder i forhold til bifangst. Det er estimeret, at trawl fanger ca. 20 pund bifangst, for hvert pund af det, man faktisk fisker efter.2

Det kan du gøre:
Du kan gøre en forskel for bifangst ved at købe fisk, der er fanget bæredygtigt. Gå efter FSK og MSC mærket, når du køber fisk.

3. Ødelæggelse af redepladser

Problemet:
Havskildpadder vender tilbage til den samme strand, hvor de selv klækkede, for at lægge deres æg. Men mange af skildpaddernes redepladser bliver ødelagt eller forstyrret af mennesker. Strandstole, parasoller og andre ting efterladt på stranden, skaber forhindringer for skildpadderne og kan forstyrre og forhindre dem i at lægge deres æg. Skulle havskildpadden have held til at lægge sine æg, kan de samme ting skabe forhindringer for de nyklækkede unger på deres vej ud til havet.
Kunstigt lys fra menneskelig bebyggelse tæt ved strandene er også en trussel for skildpadderne. Når havskildpadderne klækker fra æggene, søger de mod lyset fra havet, som om natten er lysere end stranden. Kunstigt lys tæt på strandene forvirrer de små skildpadder, som søger mod det kunstige lys i stedet for mod havet, hvor de risikerer at dehydrere, blive kørt over, blive spist af rovdyr eller sidde fast i forskellige forhindringer.

Det kan du gøre: 
Vær opmærksom på at rydde op efter dig selv, når du har været på stranden. Fjern eventuelle forhindringer for skildpadderne og sørg altid for, at du ikke efterlader noget skrald, der kan ende i havet eller i skildpaddernes maver.

4. Havfald

Problemet:
Hundredetusindvis af havdyr som havskildpadder og hvaler og mere end 1 million fugle dør hvert år af havforurening og indtagelse af eller indvikling i havaffald, eller havfald.3
I Stillehavet findes en ø af skrald, der er ca. dobbelt så stor som Texas eller tre gange så stor som Frankrig.4 Man mener ”skraldeøen” består af 80.000 tons skrald.5 For at forstå problemets størrelse, må man kigge på tallene. Man mener, at ca. 250 kg plastik ender i havet hvert sekund6, og forskning har vist, at der for hvert kilo plankton i havet findes seks kilo skrald.7
Det mest almindelige ”havfald” er ting som cigaretskodder, dåser, flasker, plastikposer, tandbørster, balloner og lightere. Plastikposer er især farlige for havskildpadder, da skildpadderne forveksler dem med gopler og spiser dem. Skrald som gamle fiskenet, liner og bøjer udgør også en stor fare for havpattedyr, da dyrene kan sidde fast i det og drukne.

Det kan du gøre:
Du kan prøve at minimere dit forbrug af plastik. Brug for eksempel genanvendelige drikkeflasker og indkøbsposer. Men det vigtigste er, at det plastik du bruger ender i en skraldespand, og ikke i naturen.

5. Global opvarmning

Problemet:
Klimaforandringer sker i dag hurtigere, end jordens arter kan nå at tilpasse sig, og de stigende temperaturer er en trussel mod skildpaddernes eksistens. Skildpadders køn bestemmes af temperaturen omkring æggene. Ligger æggene i varmt sand, bliver skildpadderne til hunner. Lægger æggene i koldere sand, bliver skildpadderne til hanner. Når sandet bliver varmere på grund af klimaforandringer, skubber det til balancen mellem hanner og hunner.

Verdens koralrev er også truet af stigende temperaturer. Varmere vand betyder, at de alger, der lever i korallerne, dør. I længden kan det også tage livet af selve korallerne. Det påvirker skildpadderne, da koralrevene er et vigtigt fødested for dem. Øgede temperaturer kan også påvirke de havstrømme, skildpadderne bruger til at komme omkring med.

Det kan du gøre:
Du kan gøre dit for at reducere dit CO2 aftryk. Tag cyklen eller bussen, skær ned på de lange flyrejser, spis mindre kød, køb lokalt producerede vare, spar på strømforbruget og sorter dit affald. Det er alle steder, man kan tage fat, hvis man vil leve lidt grønnere.

 

Kilder:

1: http://www.seeturtles.org/fisheries-bycatch 

2: http://www.seeturtles.org/fisheries-bycatch 

3: http://www.seeturtles.org/ocean-plastic

4: https://www.theoceancleanup.com/great-pacific-garbage-patch/

5: https://www.theoceancleanup.com/great-pacific-garbage-patch/

6: https://www.weforum.org/agenda/2018/01/world-without-waste-recycle-plastic

7: http://www.seeturtles.org/ocean-plastic