Undervisningstilbud

Undervisningstilbud

Undervisningsafdelingen på Den Blå Planet, Danmarks Akvarium tilbyder undervisning til børnehaver, folkeskoler, SFO’er, gymnasier og lærer- og pædagoguddannelser.

Den Blå Planet laver dialogisk undervisning, som understøtter faglige og pædagogiske mål, så læring, oplevelse og faglighed går hånd i hånd. Eleverne møder de levende dyr og inspireres til at være nysgerrige, undersøge og stille spørgsmål.

  • Børnehavebørnene stiller skarpt på dyrs anderledes måde at spise på, når de sammenligner sig selv med krabber.
  • Indskolingseleverne kan lede efter skjulte skabninger eller finde ud af hvordan hurtige fisk ser ud.
  • Eleverne på mellemtrinet undersøger koraller og deres levevis eller bliver klogere på fiskenes ydre træk når de laver fisketryk.
  • Som udskolingselev kan man arbejde praktisk med vandrensning eller dissekere en blæksprutte og opdage dens særlige træk.
  • De ældste elever fra de gymnasiale ungdomsuddannelser kan få indblik i fiskenes evolutionære udvikling eller selv producere vand til levende koraller via almindelige kemiske metoder.

Læs om de forskellige undervisningsforløb og book dem gennem bookingportalen.

Gå til bookingportalen

Læs mere om adgangsforhold og vilkår her.


Udeblivelsesgebyr

Annullering af en booking skal ske på skrift ved at skrive en mail med bookingnummer (B0XXXX) til undervisning@denblaaplanet.dk. En annullering er kun gyldig, hvis den er sendt til Undervisningsafdelingen senest 15 dage inden besøget og modtagelse af mailen er bekræftet af Undervisningsafdelingen.
Undervisningsafdelingen forbeholder sig ret til at opkræve et udeblivelsesgebyr, hvis klassen/gruppen udebliver fra undervisning, uden at melde afbud eller hvis afbud modtages senere end 15 dage før besøget.
Udeblivelsesgebyret er på 500 DKK.