Cookiepolicy och personupplysningar

Personupplysningar

Generellt

Personupplysningar är all slags information som på ett eller annat sätt kan kopplas till sig. När du använder dig av vår hemsida samlar vi in en rad olika informationer. Det händer t.ex vid allmän tillgång av innehåll, om du anmäler dig till vårt nyhetsbrev, deltar i tävlingar eller undersökningar, registrerar dig som användare eller abonnent, övrig användning av service eller genomför köp på hemsidan.

Vi samlar in och behandlar vanligtvis följande typer av information: Unikt ID och tekniska upplysningar om din dator, padda eller mobiltelefon, ditt IP-nummer, geografisk placering, samt vilka sidor du besöker (intressen). I den mån du själv ger explicit samtycke här och själv matar in information behandlas också: Namn, telefonnummer, e.mail, adress och kreditupplysningar. Det kommer vanligtvis vara i anslutning till upprättande av inloggning eller vid köp.

Säkerhet

Vi har skapat tekniska och organisatoriska förutsättningar för att dina upplysningar avsiktligt eller oavsiktligt utgår, offentliggörs, förloras, försvinner eller kommer till obehörigs kännedom, missbrukas eller i övrigt behandlas i strid med lagstiftningen.

Syfte

Informationen används för att identifiera dig som användare och visa dig de annonser som har störts sannolikhet att vara relevanta för dig, att registrera dina köp och betalningar, samt att kunna leverera den service du har efterfrågat, som t.ex att skicka ett nyhetsbrev. Utöver detta använder vi informationen för att optimera vår service och vårt innehåll.

Förvaringstid

Informationen förvaras under den period som är tillåten enligt lagstiftningen, vi raderar dem när de inte är nödvändiga längre. Tiden bestäms av typen av information och bakgrunden till förvaring. Det är därför inte möjligt att ge en generell tidsram för när informationen raderas.

Vidarebefodran av information

Data som används av hemsidan, vilka annonser du får, och eventuellt klickar på, geografisk placering, kön och åldersspann etc. vidarebefodras till tredje part i den mån informationen är känd. Du kan se vilka tredje parter det gäller i avsnittet om ”Cookies” ovan.

Informationen används för att anpassa annonser.

Vi använder oss av en rad tredje parter till lagring och behandling av data. De behandlar uteslutande information å våra vägnar och får inte använda dem för egna syften. Ett undantag är Facebook, vars del av sitt villkor har rätt till att använda denna data för egna syften.

Vidarebefordran av personuppgifter som namn och e-mail etc. sker bara om du ger samtycke till det. Vi använder bara dataprocessorer inom EU eller i länder som kan ge ett tillräckligt starkt skydd för din information.  

Tillgång och klagomål

Du har rätt att få information om vilka personuppgifter vi behandlar om sig. Du kan dessutom när som helst invända mot att informationen används. Du kan också ta tillbaka ditt samtycke till att information om dig behandlas. Om den information som behandlats om dig är felaktig har du rätt att få den rättad eller raderad. Frågan om detta kan skickas till: pmo@denblaaplanet.dk. Om du vill klaga över vår behandling av dina personupplysningar har du också möjlighet att ta kontakt med Datatillsynen.

Utgivare

denblaaplanet.dk ägs och publiceras av:

Cookies

Introduktion

När du besöker vår hemsida samlas det in upplysningar om dig, som används för att anpassa och förbättra vårt innehåll och för att öka värdet på de annonser som visas på sidan. Om du inte vill att det samlas in upplysningar, bör du stänga dina cookies och inte fortsätta använda hemsidan. Nedan har vi förklarat vilken information som samlas inte, deras syfte och vilka tredje parter som har tillgång till dem.   

Cookies

denblaaplanet.dk använder ”cookies”, det är en textfil som lagras på din dator, mobil eller motsvarande med avsikt att känna igen den, komma ihåg inställningar, utföra statistik och anpassa annonser. Cookies kan inte innehålla skadliga koder som t.ex virus.

Det är möjligt att radera eller blockera cookies.

Om du raderar eller blockerar cookies kan annonserna bli mindre relevanta för dig och komma oftare. Du kan också riskera att hemsidan inte fungerar optimalt samt att det är innehåll du inte kan få tillgång till.

denblaaplanet.du innehåller cookies från tredje part. 


If you wish to delete all cookies from denblaaplanet.dk we can do it for you here: