Den første havskildpadde i Kenya er reddet

Den første havskildpadde i Kenya er reddet

Den Blå Planet arbejder for at bevare truede arter gennem forskning og avl samt støtte til naturbevarelsesprojekter. Et af de projekter er Kenya Turtle Rescue Center, som Den Blå Planet har været med til at etablere. Rehabiliteringscenteret har nu behandlet sin første havskildpadde. I videoen ovenfor kan du se, hvordan den med fornyet energi kommer tilbage i havet.

Der findes syv havskildpaddearter i verden. Ifølge IUCN’s rødliste er seks af disse arter truet, og den sidste har man ikke nok data på. Årsagerne til denne triste udvikling er mangeartet. Plastikforurening gør, at havskildpadderne får plastikposer i maverne; nye hoteller på strandene gør, at havskildpadder mangler steder at lægge æg; og uforsigtigt fiskeri bevirker, at mange havskildpadder hvert år fanges som bifangst og dør.

Læs mere om Den Blå Planets havskildpadde-projekt

På det nyåbnet Kenya Turtle Rescue Center, som Den Blå Planet har været med til at etablere, prøver man at redde  truede havskildpadder – og der er positive nyheder fra rehabiliteringscenteret: Den første skildpadde er nemlig reddet og sat ud i havet igen!

Reddet, mærket og sat fri

Skildpadden, der bliver sat fri, har haft skader fra at været fanget i et net. Efter sin behandling er den nu klar til at blive befriet. I Kenya Turtle Rescue Center har den fået omsorg, medicin og masser af opmærksomhed. Desuden bliver havskildpadderne også ‘’luffemærket’’, som svarer til øremærkning af kreaturer, med en mailadresse til centeret i tilfælde af, at man ser den igen. Mærket er det stykke titanium, som man kan se på skildpaddens luffe i videoen ovenfor.

Kun et opkald væk

Rundt omkring ved Kenyas kyster og havne er der sat plakater op, som fortæller fiskerne, at der venter dem en sum penge, når de indleverer en skildpadde:

’’De fiskere, der har været så uheldige at få en havskildpadde i deres net og som kontakter Kenya Turtle Rescue Center, får en T-shirt hvor på der står: ”Jeg har reddet en havskildpadde i dag” samt et symbolsk beløb, der svarer til 60 kr.’’ fortæller kurator på Den Blå Planet, Lars Skou Olsen.

Beløbet er bevidst sat lavt, da man vil undgå, at der opstår en anledning til at fiske efter skildpadderne.

Kenya Turtle Rescue Center fungerer som et midlertidigt hjem for mange af de havskildpadder, som Kenyas fiskere fanger ved et uheld. I stedet for at fiskerne slipper havskildpadderne ud i vandet igen, og de dør af deres skader, så hjælper centeret fiskerne med at ‘’skille sig af med’’ skildpadderne. Fiskerne kan ringe til et nummer, hvorefter Kenya Turtle Rescue Center rykker ud med “skildpadde-ambulancen” og bringer havdyret hjem til behandling.

Fremtiden for skildpadderne

Centerets indsats med at redde skildpadder gavner også på andre områder. Arbejdet med skildpadderne giver os mulighed for at vide mere om de fascinerende dyr. Mens de er til behandling, bliver de nemlig observeret, målt, undersøgt og vejet. På den måde lærer vi mere om, hvordan disse dyr lever, og hvad vi kan gøre for at forbedre dets levevilkår.