Vores dyr

Vælg zone

Nordlige søer og have

Oceanet

Tropiske søer og floder

Vælg akvarium

Vandhullet

Åkander

Den brede å

Dansk sø

Dansk å

Dansk skovsø

Sild i Øresund

Stenrev i Øresund

Havbundens gemmesteder

Sandbund

Ålegræs i Øresund

Færøsk fuglefjeld

Vælg art

Vælg en art for at læse mere


Audioguide 12

Audioguide 12

Audioguide 12 for børn

Audioguide 12 for børn

Lunde

Lunde

Blåstak og rødnæb

Blåstak og rødnæb

Berggylte

Berggylte

Torsk

Torsk

Lubbe

Lubbe

Sej

Sej

Havbars

Havbars

Guldbrasen

Guldbrasen

Hvilling

Hvilling

Havkat

Havkat

Europæisk ål

Europæisk ål

Havål

Havål

Storplettet rødhaj

Storplettet rødhaj

Rødspætte

Rødspætte

Skrubbe

Skrubbe

Pighvarre

Pighvarre

Rødtunge

Rødtunge

Sømrokke

Sømrokke

Ulveål

Ulveål

Grønling

Grønling

Grønling

Grønling

Plettet grønling

Plettet grønling

Tanggrønling

Tanggrønling

Fjerpen-klippefisk

Fjerpen-klippefisk

Kobberklippefisk

Kobberklippefisk

Rød knurhane

Rød knurhane

Lunde

Lunde

Fakta

LatinskFratercula arctica
Størrelse30 cm
FødeFisk og store krebsdyr
HabitatOpholder sig på klippevægge. Hele vinteren tilbringes på det åbne hav
IUCN

Sårbar

Lunden er især truet af temperaturændringer i havet og manglende føde pga. overfiskeri af dens bytte.

Geografisk udbredelseNordlige Atlanterhav
Kort

Havfuglen lunden

Lunden tilbringer den meste tid langt ude på havet. Her fanger den sin føde. Kun i yngeltiden kommer den på land.

Næbbet som signalflag

Lunden har et meget karakteristisk næb. I yngletiden får næbbet meget smukke farver og bruges som signalflag. Når yngletiden er overstået, mister næbbet sin farve.

Livet begynder i en tunnel

Reden er en lang tunnel, som hannen graver ud højt oppe på klipperne. Hunnen lægger et æg. Parret skiftes til at ruge. Når ungen kommer ud af ægget skiftes forældrene til at fodre den med småfisk. Efter 40 dage forlader ungen reden og klarer sig selv.

Nordens pingviner

Lunden dykker efter fisk og bruger vingerne til at svømme med. De nærmest flyver under vandet. De minder om den sydlige halvkugles pingviner. I modsætning til pingviner flyver lunder også i luften.

Sponsor for lunden


Havodder

Rev i Stillehavet

Et hav af plastik

Kysten ved Stillehavet