Vores dyr

Vælg zone

Nordlige søer og have

Oceanet

Tropiske søer og floder

Vælg akvarium

Vandhullet

Søen

Den brede å

Stør

Dansk å

Dansk sø

Sild i Øresund

Stenrev i Øresund

Stenrev og gopler

Sandbund

Ålegræs i Øresund

Færøsk fuglefjeld

Vælg art

Vælg en art for at læse mere


Lunde

Lunde

Edderfugl

Edderfugl

Inkaterne

Inkaterne

Blåstak og rødnæb

Blåstak og rødnæb

Berggylte

Berggylte

Lange

Lange

Torsk

Torsk

Sej

Sej

Havkat

Havkat

Europæisk ål

Europæisk ål

Havål

Havål

Storplettet rødhaj

Storplettet rødhaj

Rødspætte

Rødspætte

Skrubbe

Skrubbe

Pighvarre

Pighvarre

Rødtunge

Rødtunge

Sømrokke

Sømrokke

Ulveål

Ulveål

Grønling

Grønling

Grønling

Grønling

Tanggrønling

Tanggrønling

Kanarierødfisk

Kanarierødfisk

Fjerpen-klippefisk

Fjerpen-klippefisk

Kobberklippefisk

Kobberklippefisk

Krabbeædende ulk

Krabbeædende ulk

Stillehavsulk

Stillehavsulk

Lunde

Lunde

Fakta

LatinskFratercula arctica
Størrelse30 cm
FødeFisk og store krebsdyr
HabitatOpholder sig på klippevægge. Hele vinteren tilbringes på det åbne hav
IUCN

Sårbar

Lunden er især truet af temperaturændringer i havet og manglende føde pga. overfiskeri af dens bytte.

Geografisk udbredelseNordlige Atlanterhav
Kort

Det er blevet forår i Færøerne.

Vores lunder er begyndt at kurtisere og tilbringer tiden i nogle midlertidige redekasser, som dyrepasserne har bygget. Når de er færdige med deres rigtige reder, flytter lunderne op på toppen af fjeldet. Vi følger spændt med og håber på, at der bliver lagt nogle æg.

Havfuglen lunden

Lunden tilbringer den meste tid langt ude på havet. Her fanger den sin føde. Kun i yngeltiden kommer den på land.

Næbbet som signalflag

Lunden har et meget karakteristisk næb. I yngletiden får næbbet meget smukke farver og bruges som signalflag. Når yngletiden er overstået, mister næbbet sin farve.

Livet begynder i en tunnel

Reden er en lang tunnel, som hannen graver ud højt oppe på klipperne. Hunnen lægger et æg. Parret skiftes til at ruge. Når ungen kommer ud af ægget skiftes forældrene til at fodre den med småfisk. Efter 40 dage forlader ungen reden og klarer sig selv.

Nordens pingviner

Lunden dykker efter fisk og bruger vingerne til at svømme med. De nærmest flyver under vandet. De minder om den sydlige halvkugles pingviner. I modsætning til pingviner flyver lunder også i luften.

Sponsor for lunden


Havodder

Stillehavsblæksprutte

Japansk kæmpekrabbe

Amerikansk hummer