Hvorfor vælge undervisning på Den Blå Planet?

Hvorfor vælge undervisning på Den Blå Planet?

Hvad får eleverne ud af at få undervisning på Den Blå Planet? Er det overhovedet tiden og pengene værd? Hør lærer Kjeld Jørgensen fortælle om, hvorfor han, nu på andet år i træk, vælger undervisningsforløbet "Fra Øresund til Oceantank" til alle sine udskolingselever.

Eleverne har netop hentet vand direkte fra Øresund og bærer det op i undervisningslokalerne på Den Blå Planet i store 10-liters dunke. Her skal eleverne sørge for at vandet renses og saltes op, så det kan sendes direkte ud i Oceantanken.

Den situation er ikke ukendt for lærer Kjeld Jørgensen, for han har gennem to år haft alle sine udskolingsklasser på besøg på Den Blå Planet til det fællesfaglige undervisningsforløb “Fra Øresund til Oceantank”. Kjeld Jørgensen bruger det til at forberede eleverne til den fællesfaglige naturfagsprøve og har tydeligt kunne se at besøgene har haft positiv indflydelse på elevernes præstationer.

Fra Øresund til Oceantank

Gennem det fællesfaglige undervisningsforløb “Fra Øresund til Oceantank” får eleverne erfaring med hvor vandet kommer fra, når et nyt akvarium skal fyldes på Den Blå Planet. Med udgangspunkt i Øresund skal eleverne selv lave et akvarium til en dansk saltvandsfisk. Eleverne skal i grupper tage vandprøver, konstruere vandrensningsfiltre, lave forsøg med springlag samt justere saliniteten i vandet. De særlige forhold ved Øresund, et af verdens største brakvandsområder, gennemgås med en biologisk og geografisk vinkel, mens fysik/kemi anvendes i det praktiske arbejde. Forsøgene perspektiveres til de daglige arbejdsgange på Den Blå Planet med Oceantanken som eksempel.

Under besøget opfordres eleverne til at dokumentere deres forsøg, så de kan arbejde videre med det hjemme på skolen. Efter besøget kan eleverne arbejde projektorienteret med syv forskellige opgaver, hvor der sættes fokus på udvalgte emner, som bliver bragt op i ”Fra Øresund til Oceantank”.

Læs mere om “Fra Øresund til Oceantank” og book forløbet her.