Nyt længerevarende undervisningsforløb

Nyt længerevarende undervisningsforløb

Nu har mellemtrinselever muligheden for at blive uddannet til eksperter i vandets forunderlige liv og lære at undervise andre om det i det nye længerevarende undervisningsforløb "Blå Junior Eksperter".

I ”Blå Junior Eksperter” for mellemtrinsklasser kommer eleverne igennem fire undervisningsgange, før de selv skal undervise yngre elever, fx. en venskabsklasse fra jeres egen skole. Derfor indebærer forløbet i alt fem besøg på Den Blå Planet. Imellem hvert enkelt forløb på Den Blå Planet er der mulighed for at arbejde med emnerne før og efter besøget hjemme på skolen ved hjælp af det udarbejdede understøttende undervisningsmateriale.

Mellemtrinselever får viden om livet i vandet, færdigheder til at kunne skelne mellem undervisning og formidling og kompetencer til selv at kunne undervise yngre elever om vandets forunderlige liv.

Viden

De tre første undervisningsbesøg på Den Blå Planet giver eleverne ny viden gennem tre udvalgte undervisningsforløb: ”En klasse for sig”, ”Habitater i vand” og ”Det vilde vandhul” (læs beskrivelser af undervisningsforløbene her).

Færdigheder

Ved fjerde undervisningsbesøg på Den Blå Planet får eleverne færdigheder til at kunne skelne mellem undervisning og formidling i forløbet ”Formidling eller undervisning?”, så de bliver klar til selv at undervise de yngre elever ved afslutningen. I dette forløb undervises eleverne i forskellen på at formidle og undervise, som det skelnes mellem på Den Blå Planet.

Kompetencer

Ved afslutningen, ”Blå Junior Eksperter Certificering”, afprøver elevernes deres nye kompetencer, når deres nyerhvervede viden og færdigheder fra de første fire forløb sættes i spil. Mellemtrinseleverne underviser selv de yngre elever om vandets forunderlige liv. Afslutningen foregår ved Den Blå Planets vilde vandhul, hvor materialer står til rådighed og undervisere er klar til at hjælpe. Men det er dine elever selv, der står i spidsen for undervisningen af de yngre elever denne dag. Mellemtrinseleverne bliver afslutningsvis certificeret Blå Junior Eksperter ved en diplomoverrækkelse.

Læs mere om Blå Junior Eksperter.