Hvordan taler dyr under vand?

Hvordan taler dyr under vand?

Udadtil virker havdyrene stille, men faktisk "taler" de mere med hinanden, end man umiddelbart går og tror. Kommunikationen foregår bare på nogle andre måder.

Har du nogensinde undret dig over, hvordan havdyrene kommunikerer med hinanden under vandet? Vi ved, at hvaler udsender lyde til hinanden, som oftest bliver omtalt som ’hvalsang’ hvilket ligger uden for det menneskelige øres opfattelse. Man har sågar lært en spækhugger at efterligne menneskelige lyde.

Men hvordan snakker de andre forunderlige havdyr med hinanden? Videnskaben viser, at de mange forskellige dyr har forskellige måder at kommunikere med hinanden på. Silden prutter, klovnefisken klaprer tænder og piratfisken bjæffer som en hund.

Sild taler med prutter

Silden har en utraditionel måde at snakke på. De kommunikerer nemlig ved at prutte. Silden er et flokdyr og lever i store stimer med hinanden. Her bruger den sine prutter til at orientere flokken og holde sammen på stimen og til at advare hinanden, når der kommer fjender. Til forskel fra mennesker er sildens prutter ikke lavet af gas fra fordøjelsen, men af luft som sildene sluger i overfladen og sender ud gennem gatten, som er fiskenes pendant til pattedyrs anus.

Klovnfisk klaprer tænder

Man har længe vidst, at klovnfisken frembringer kliklyde ved at klapre tænder. Det gør de for at skræmme rivaler væk og tiltrække partnere. De bruger lyden til at fortælle hinanden, hvem der er stærkest. Forskningen viser, at klovnfisken hæver sit hoved og bevæger underkæben, når den laver kliklyden – ligesom vi gør, når vi fryser.

Sepiablæksprutter taler gennem farver

Sepiablæksprutten har exceptionelle camouflageegenskaber, den benytter sig af, når den skal beskytte sig mod fjender. Men camouflagen har også andre funktioner. Den bruger camouflagen til at kommunikere med – blandt andet for at imponere og tiltrække en partner.

Piratfisk bjæffer som hunde

Piratfisk laver en lyd, der nærmest lyder som et bjæf fra en hund. Ligesom silden er piratfisken et flokdyr, og de kæmper om de gode pladser i stimen. Det gør den ved at lave bjæffelyden. Lyden advarer andre piratfiske om, at de skal holde sig væk. Lyden fremkaldes ved at svømmeblæren – en luftfyldt ’’ballon’’ inde i fisken – vibrerer. Hvis de vil true med at bide, klikker de ligesom klovnfisken med kæberne.

Cichlider bruger kroppen

Man vurderer, at der findes over 3000 forskellige cichlidearter, og de har forskellige måder at kommunikere på. Fælles for dem alle er, at de kommunikere med og til hinanden via kropsprog. Når en han for eksempel gerne vil gøre indtryk på en hun, vibrerer den med hale og finner. Så svømmer de i cirkler, og ser hinanden an og hanen ryster og vrider sig foran hunnens hoved. Til sidst parrer de sig med hinanden.