Det har Plastic Change fokus på i 2016

Det har Plastic Change fokus på i 2016

Med et stort millionbeløb i ryggen og nye samarbejdspartnere vil Plastic Change undersøge og reducere plastforureningen i de danske have ved at sætte fokus på 3 ting.

Den Blå Planet og miljøorganisationen Plastic Change samarbejder for at sætte fokus på den stigende trussel fra plastik i havmiljøet.
Det er derfor en stor glæde, at der fra 2016 og de næste 3 år vil blive gjort en ekstraordinær indsats for at få ryddet op i alt den plastik, der flyder i havene omkring Danmark.

Plastic Change opererer både uden- og indenlands. Nedenfor kan du læse om 3 danske fokusområder, som Plastic Change på baggrund af en stor millionbevilling er klar til at gå i gang med:

1. Plastfri Roskilde Fjord

En meget spændende del af projektet har fokus på at fremtidssikre Roskilde Fjord og dermed den nye nationalpark, Skjoldungernes Land, imod den stigende plastikforurening. ”Målet er at de lokale borgere skal inddrages i projektet fra start af, så de selv kan varetage en plastfri Roskilde fjord i fremtiden, ” siger Henrik Beha Pedersen.

2. Genbrug af plastik vestkysten

En anden konkret aktivitet er udvikling af en grøn forretningsmodel, der skal demonstrere den samfundsmæssige værdi i at indsamle og genanvende plastaffaldet fra den jyske vestkyst, hvor der hvert år skyller ca. 1000 tons plastik op. Med i denne del af projektet er to medlemsvirksomheder fra Plastindustrien, og det er helt naturligt, at industrien tager sin del af ansvaret. Det understreger Helle Fabiansen, der er miljøchef i Plastindustrien:

”Plastaffald er skidt for havmiljøet, men plast er samtidig en værdifuld ressource. Der er derfor mange gode grunde til, at vi skal genanvende langt mere plast. Vores indsamling via frivillige langs den jyske vestkyst og efterfølgende fremstilling af nye plastprodukter – fx rekreative møbler – er et spændende pilotprojekt, der gerne skal føre til udviklingen af en ny grøn forretningsmodel.”


10

Millioner ton plastik ender hvert år i havet

5

Ton plastik ender hvert år i maven på albatrosser

400

År holder en plastikflaske i havet

9%

Plastik genbruges

Kilde: Plastic Change


3. Mikroplast ud af kosmetik

Der blæses også til kamp imod mikroplast. Projektet omhandler også en dansk implementering af forbruger-app’en ’Beat the Microbead’, der kortlægger de pleje- og kosmetikprodukter, der indeholder mikroplast.

I videoen nedenfor viser Henrik Beha, som er grundlægger af Plastic Change den mikroplast, som er gemt i klude og kosmetikprodukter.