Den Blå Planet er med i Kend dit land

Den Blå Planet er med i Kend dit land

Til næste skoleår tager tusindvis af skolebørn på dannelsesrejser i miniformat med projektet Kend dit land for at stifte bedre bekendtskab med deres land.

Turen kan meget vel gå fordi Den Blå Planet, Danmarks Akvarium, som er specielt prikket ud til at være en destination på rejsen og derved optræder i en bred vifte af steder, der viser og arbejder med centrale dele af Danmarks kultur- og naturarv.

Bliv fascineret af livet under vandets overflade

Den Blå Planet, Danmarks Akvarium er sammen med 103 andre besøgssteder blevet udvalgt af Slots- og Kulturstyrelsen, fordi Den Blå Planet bidrager til at arbejde med centrale dele af Danmarks kultur- og naturarv, der er vigtige for børn at blive fortrolige med.

Skolebørnene kan på Den Blå Planet møde levende dyr helt tæt på og få mulighed for at undersøge og iagttage livet under vandet.

Alle landets 4. klasser er inviteret med

Fire ministre har inviteret alle folkeskoler og frie og private skoler til at søge om at være med i Kend dit land. Skolerne bestemmer selv, om de vil være med i projektet, og med udgangspunkt i et turkatalog planlægger lærerne selv ruten for deres klasses opdagelsesrejse. Centralt for turen er, at børnene bevæger sig fra deres lokalområde og rejser til egne af landet, de ikke nødvendigvis kender i forvejen.

Fakta om Kend dit land

Kend dit land er et projekt, der sender 4. klasseelever på minidannelsesrejser i Danmark. Her møder børn en stribe af Danmarks bedste tilbud inden for kultur, natur og historie. Fire ministre, kulturminister Mette Bock, børne- og socialminister Mai Mercado, undervisningsminister Merete Riisager og miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen, står bag projektet. Landets folkeskoler og frie og private skoler er inviteret og kan søge om at være med. De udvalgte skoler får adgang til skræddersyede ruter med en stribe af landets bedste kultur, historie- og naturtilbud for børn, hvor Den Blå Planet, Danmarks Akvarium er en af de udvalgte destinationer.

Projektet er blevet testet i en pilotudgave med 3.000 elever fra 4. klasse fra ni kommuner, som blev gennemført i efteråret 2018 med et budget på 2,7 millioner kroner. På finansloven 2019-2022 er der afsat 72,9 millioner kr. til Kend dit land, så mange flere børn kan komme afsted.

LÆS MERE OM PROJEKTET PÅ KENDDITLAND.DK

Video fra Kend dit land (Spilletid: 2:06 minutter)