70 procent af verdens hajer er forsvundet på 50 år

70 procent af verdens hajer er forsvundet på 50 år

Verdensbestanden af hajer og rokker er faldet med 70 procent siden 1970 på grund af overfiskeri. Det kræver handling nu, hvis hajbestanden skal have en chance for at komme sig.

”For nogle af arterne er vi allerede meget tæt på det punkt, hvor de ikke kan reddes. Hvis ikke vi stopper med at overfiske, kommer vi til at miste mange haj- og rokkearter allerede i det næste par år,” fortæller Lars Skou Olsen, kurator på Den Blå Planet til DR.

En ny international undersøgelse viser nemlig, at antallet af hajer og rokker i verdenshavene er faldet med 70 procent de sidste 50 år. Og det gælder skræmmende nok også de arter, der lever længst væk fra os mennesker. Undersøgelsen tager udgangspunkt i de rokke– og hajarter som lever på det åbne hav. Derfor er det særligt bekymrende, at bestanden af disse arter er faldet så drastisk.

”De her haj- og rokkearter burde faktisk være dem, som havde det bedst. De er ikke ofre for kystfiskeri og andre farlige ting, som vi mennesker udsætter dem for. Men når 70 procent af dyrene er forsvundet i de sidste 50 år, tør jeg slet ikke tænke på, hvordan deres mere udsatte slægtninge har det,” siger Lars Olsen til DR.

Hajens værste fjende: mennesket

Overfiskeri er den største grund til den faldende haj- og rokkebestand. Når vi fanger flere fisk, end der kommer til hvert år, falder fiskebestanden, og det giver mindre mad til de store rovdyr som hajer og rokker. Desuden ender mange hajer også i fiskenettene: Det anslås, at vi mennesker slår op imod 100 millioner hajer ihjel om året.

Kræver handling nu

Hajer har svømmet i verdenshavene siden før, der gik dinosaurer på jorden. I mere end 400 millioner år har de fantastiske dyr spillet en vigtig rolle i havenes økosystem, men det har kun taget os mennesker 50 år at skære bestanden så meget ned, at hajer og rokker er i fare for at uddø helt.

”Vi er nødt at lave store ændringer med det samme, hvis hajerne skal overleve det her, fortæller Lars Olsen. ”Snart vil nogle arter bestå af så få individer, at de ikke længere kan finde hinanden i de store oceaner for at parre sig. Og så er det bare et spørgsmål tid, før arten uddør”, siger han.

Både undersøgelsen og Lars Olsen peger på store begrænsninger på fiskeri og oprettelse af havreservater, hvis hajerne skal have en chance for at klare den.