Utroligt! En syg lomvie faldt ned fra himlen og landede på Den Blå Planet

Utroligt! En syg lomvie faldt ned fra himlen og landede på Den Blå Planet

Dyrepasserne gjorde store øjne, da de fandt en lomvie på Den Blå Planets parkeringsplads. Lomvien var tynd og syg, men den er kommet sig godt efter kærlig behandling fra dyrepassere og dyrlæge.

Det var et lille mirakel, da en dyrepasser en kold dag i oktober fandt en syg og afmagret lomvie, Uria aalge på Den Blå Planets parkeringsplads.

Usædvanlig dyreankomst

Kurator Lars Skou Olsen fortæller, at på trods af at han har arbejdet på Den Blå Planet, Danmarks Akvarium i årtier, så har han aldrig oplevet, at et så særligt dyr er landet på matriklen og senere blevet en del af den store levende dyresamling, som indbefatter fisk, padder, bløddyr og fugle mv.

Lomvien var usandsynlig heldig med, at den landede på Den Blå Planet og blev set af en dyrepasser, ellers havde den været død. Det var den nærmest allerede, da den blev fundet, der var i hvert fald ikke fugls føde på den, og chancerne for dens overlevelse var små.

Alligevel gik dyrlæge og dyrepassere i gang med det, som står i deres arbejdsbeskrivelse, at passe dyret og give den bedst mulige pleje.

Lomvien begyndte heldigvis at spise første dag, hvilket er et godt tegn. Den påbegyndte også en parasitkur, da den var plaget af de små snyltere.

Nu, hvor den har fået sul på kroppen og er kommet af med parasitterne, er den flyttet ind i Den Blå Planets store fuglefjeld, hvor den skal bo sammen med lunderne/søpapegøjerne, som også er alkefugle.

Lomvien hjælper dyrepasserne

Dyrepasserne er svært begejstret for at have fået lomvien i Fuglefjeldet. Den er god til at blive fodret, og den kan endda selv hoppe op på badevægten og blive vejet. Med lomvien har det også været lettere for dyrepasserne at komme tættere på lunderne. Lunderne er lidt mere sky, men det er som om, at lomviens tillid til dyrepasserne har smittet lunderne, sådan at de nu kommer tættere på dyrepasserne.

Forskelle og ligheder mellem lunden og lomvien

Lomvien og lunden har meget til fælles. De er begge alkefugle, der lever på klipper forskellige steder i Norden. De er af kamouflagemæssige årsager begge hvide på brystet og sorte på ryggen. I Danmark er der knap 3000 ynglepar af lomvier. Lunden derimod er en sjælden gæst i Danmark, og der ses under 50 om året, primært langs den jyske vest- og østkyst samt nordkysten af Sjælland. De fleste fugle ses dog forbitrækkende i træktiden ultimo september-november og marts-maj.

Fakta Lomvie

Vingefang: 64-73 cm
Længde: 42 cm
Vægt: 850-1.130 g
Ynglealder: 5 år
Kuldstørrelse: 1 æg
Antal kuld: 1
Rugetid: 28-34 dage
Ungetid: 14-21 dage

Fakta Lunde

Vingefang: 47-63 cm
Længde: 30 cm
Vægt: 320-550 g
Ynglealder: 5 år
Kuldstørrelse: 1 æg
Antal kuld: 1
Rugetid: 39-43 dage
Ungetid: 38-44 dage

Kilder:

Dansk Ornitologisk Forening
Lomvie: https://dofbasen.dk/ART/art.php?art=06340
Lunde: https://dofbasen.dk/ART/art.php?art=06540