Giftig forskning i havsormar

Giftig forskning i havsormar

Forskning om havsormarna på Den Blå Planet kommer kanske att kunna leda till ett artificiellt motgift som är billigt att framställa och som därför kan rädda många människoliv.

Den Blå Planet, Danmarks Akvarium är den enda platsen i Europa och en av få platser utanför Australien där man kan uppleva äkta havsormar. Havsormar tillhör det fåtal reptiler som lever hela sina liv i saltvatten. Samtidigt har de ett otroligt starkt gift som är flera gånger giftigare än en kobras. Varje år dödas människor av bett från havsormar, ofta i samband med fiske.

Den Blå Planet, Danmarks Akvarium deltog i slutet av 2013 i en internationell Havsormsexpedition till Nya Guinea och Sulawesi och som ett led i detta ställer vi nu ut havsormar från Australien. Havsormarna är fokus för forskningsprojektet: Havsormarnas utbredning, taxonomi, bevarandestatus, fysiologi och toxikologi.

Projektet består av flera delprojekt som bl.a. skall undersöka vad som gör att havsormarna kan dyka så länge, hur de binder syre i blodet och vilken sammansättning deras mycket starka gift har. Därtill skall en ny form av elektronisk märkning utvecklas, så att det blir lättare att studera havsormar i naturen.

Video: Extremt giftiga havsormar intar Den Blå Planet (på danska)

Video: Tappningen av giftiga havsormar har gett resultat (på danska)

Om vi fokuserar enbart på forskningen i giftets sammansättning kommer projektet kanske att kunna hjälpa oss att framställa ett artificiellt motgift till ormarnas gift som kommer att kunna rädda fler människoliv. Vidare kommer de enskilda komponenterna i havsormsgiftet att testas med avseende på dess verkan på cancerceller.

Längd: 2014–2017.

Samarbetspartners: Arne Redsted Rasmussen, Det Kongelige Danske Kunstakademis Konservatorskole, Tobias Vang, Århus Universitet, Brian Lohse, SUND, Köpenhamns Universitet, Kate Sanders, Adelaides Universitet.