Vetenskap och naturbevarande

Vetenskap och naturbevarande

Som Nordeuropas största och mest moderna akvarium endast några meter från Öresund har Den Blå Planet stora möjligheter att bidra med ny kunskap om havets hemligheter.

Därför samarbetar akvariets experter med både danska och utländska forskare, och Den Blå Planet är också djupt engagerade i kampen mot plastförorening av världshaven.

Vetenskaps- och naturbevarandestrategi

Målsättningar
Medlemskap