Ekstremt giftige havslanger indtager Den Blå Planet

Ekstremt giftige havslanger indtager Den Blå Planet

Seks australske havslanger er kommet til Den Blå Planet under strenge sikkerhedsforanstaltninger. Det er første gang, at ægte havslanger udstilles i Danmark.

Bemærk: Havslangerne er ikke længere i udstillingen.

Havslangerne er af arten olivenbrun havslange (Aipysurus laevis), der er en olivenbrun, næsten gylden, havslange. Den lever ved koralrev i farvandene omkring Australien og Indonesien og kan, fuldt udvokset, blive ca. to meter lang og tyk som en mands lår. Deres føde er fisk, som de jager på revet.

Video: Tapning af giftige havslanger har båret frugt

Halvdelen af havslangerne udstilles i et nyindrettet akvarium i Den Blå Planet, der minder om en grottelignende hule på koralrevet.

”Det bliver et uhyre giftigt akvarium. Giften i hver enkelt havslanges bid er stærk nok til dræbe adskillige mennesker. Vi glæder os til at vise og fortælle om de fascinerende dyr og til at bistå forskere med at afsløre havslangernes hemmeligheder,” fortæller Peter Gravlund, forskningschef, Den Blå Planet.

En ægte havslange er en havslange, der føder sine unger og lever hele livet i havet.

Havslanger er blandt verdens giftigste slanger, flere gange giftigere end en kobra. Havslangerne har brug for en hurtigt dræbende gift, da byttet ellers let når at gemme sig i koralrevets mange huler og gemmesteder.

Den olivenbrune havslanges gift virker ved at lamme musklerne, herunder åndedrætsmuskulaturen. Uden hurtig behandling er et bid livsfarligt. Sikkerheden omkring havslangerne er i top, men der er naturligvis adgang til serum mod slangernes stærke gift som ekstra beskyttelse. 

IMG_9992 (1)

Forskning i havslangernes gåder

De australske myndigheder har givet grønt lys til udførsel af havslangerne, fordi Den Blå Planet stiller havslangerne til rådighed for havslangeforskning.

Halvdelen af havslangerne skal leve i et akvarium bag kulisserne i Den Blå Planet, og her får forskere fra ind- og udland mulighed for at komme helt tæt på dem med en række forskningsprojekter for øje.

Det var Den Blå Planets deltagelse i en stor international havslangeekspedition i efteråret 2013, der skabte kontakten til Australien, som nu er kommet både forskere og Den Blå Planets gæster til glæde.

Bemærk: Havslangerne er ikke længere udstillet, de “går” i kælderen, hvor der fortsat bliver tappet gift, der bruges til forskning.