Giftig forskning i havslanger

Giftig forskning i havslanger

Forskning i havslangerne på Den Blå Planet vil måske kunne føre til kunstig modgift, der vil være billig at fremstille og derfor kunne redde mange menneskeliv.

Bemærk: Havslangerne er ikke længere i udstillingen.

Den Blå Planet, Danmarks Akvarium er det eneste sted i Europa og et af de få steder uden for Australien, hvor man kan opleve ægte havslanger. Havslanger er blandt de få krybdyr, der lever hele deres liv i saltvand. Samtidig har de en utrolig stærk gift, der er flere gange giftigere end en kobraslanges. Hvert år bliver mennesker dræbt af havslangebid, ofte under fiskeri.

Den Blå Planet, Danmarks Akvarium deltog i slutningen af 2013 på en international Havslangeekspedition til Ny Guinea og Sulawesi og i forlængelse heraf udstilles nu havslanger fra Australien. Havslangerne er fokus for forskningsprojektet: Havslangers udbredelse, taxonomi, bevaringsstatus, fysiologi og toxicologi.

Projektet består af flere delprojekter, der bl.a. skal undersøge, hvad der gør havslangerne i stand til at dykke så længe, hvordan de binder ilt i blodet og hvordan deres meget stærke gift er sammensat. Dertil skal en ny form for elektronisk mærkning udvikles, så det bliver lettere at studere havslanger i naturen.

Video: Ekstremt giftige havslanger indtager Den Blå Planet

Video: Tapning af giftige havslanger har båret frugt

Fokuserer vi alene på forskningen i giftens sammensætning, vil projektet måske kunne hjælpe os med at fremstille en kunstig modgift til slangernes gift, der vil kunne redde flere menneskeliv. Yderligere vil de enkelte komponenter i havslangegiften blive testet for deres virkning på kræftceller.

Varighed: 2014-2017.

Samarbejdspartnere: Arne Redsted Rasmussen, Det Kongelige Danske Kunstakademis Konservatorskole, Tobias Vang, Århus Universitet, Brian Lohse, SUND, Københavns Universitet, Kate Sanders, Adelaide Universitet.