Videnskab og naturbevarelse

Videnskab og naturbevarelse

Som Nordeuropas største og mest moderne akvarium blot få meter fra Øresund har Den Blå Planet store muligheder for at bidrage med ny viden om havets hemmeligheder.

Af samme grund har vi Verdensmål 14 – Livet i havet som vores primære fokus. Verdenshavene – deres temperatur, kemi, strøm og liv – driver de globale systemer, som gør Jorden beboelig for mennesker. Håndteringen af denne livsvigtige ressource er afgørende for menneskeheden som helhed, men også for afbødningen af klimaforandringernes konsekvenser.

Den Blå Planet, Danmarks Akvarium er en aktiv naturambassadør, og gennem blandt andet forskningsprojekter og partnerskaber arbejder vi for at sikre en bæredygtig brug af verdens have og deres ressourcer.

Mærkesager

 

Videnskabs- og naturbevarelsesstrategi
Målsætninger
Medlemskaber