Fra pløresund til Øresund

Fra pløresund til Øresund

Den Blå Planet ligger på kanten af Øresund. Derfor er det helt naturligt for Danmarks Akvarium at fokusere på arbejdet for et bedre miljø i sundet.

Den Blå Planet, Danmarks Akvarium er havets stemme og dybt engageret i naturbevarelse. Med placeringen på kanten af Øresund er det derfor helt naturligt, at vi engagerer os i det helt særlige miljø, hvor Østersøens brakvand møder Nordsøens saltvand.

Det kan eksempelvis være forskningsprojekter om hvordan fisk reagerer på kunstige stenrev, men det kan også være helt konkrete projekter om etablering af stenrev eller plantning af ålegræs.

Senest har Den Blå Planet støttet etableringen af et kunstigt stenrev i Køge Bugt.