Miljøpolitik

Miljøpolitik

Med Miljøpolitikken ønsker Den Blå Planet at fremme en generel bæredygtig udvikling og at afdække og fastholde fokus på de væsentlige områder, hvorpå vi kan minimere vores miljøbelastning. Samtidig ønsker Den Blå Planet at sikre, at den enkelte medarbejder motiveres til en miljøbevidst adfærd. Miljøpolitikken gælder for alle områder på Den Blå Planet, der er dækket af CVR nr. 64050028

Se Den Blå Planets arbejde med videnskab og naturbevarelse her.

Overordnede miljømålsætninger

Indsatsen på miljøområdet anses som en naturlig del af vores virke, og Den Blå Planet arbejder kontinuerligt på at minimere vores ressourceforbrug og herigennem begrænse vores udledning mest muligt under hensyntagen til dyr og menneskers velfærd.

Vi praktiserer en grøn indkøbspolitik og ønsker løbende at styrke vores indkøb af bæredygtige produkter.

Vi benytter de omgivende ressourcer som opsamlet regnvand og vand hentet fra Øresund til brug i akvarier og til køling af anlæg. Ligeledes minimerer vi spildevandsbelastningen ved at rense og genudlede vand fra vores processer til Øresund.

Den Blå Planet efterlever som absolut minimum gældende lovgivning samt andre frivillige krav, vi har tilsluttet os.
Som værdi- og kulturbærende institution vil vi gennem formidling og uddannelse søge at påvirke vores ansatte, gæster og samarbejdspartnere til en miljøbevidst adfærd, ligesom vi vil indgå i en åben og positiv dialog med omverdenen om resultatet af vores miljøindsats.

Sikringen af denne politik sker ved at lade målsætninger indgå i strategiske overvejelser og beslutninger, samt ved uddannelse og bevidstgørelse af medarbejderne omkring Den Blå Planets miljøprofil. Dette gøres målbart igennem et miljøledelsessystem.

Miljømål 2018

• Vi fortsætter energioptimerings bestræbelserne, vi har i 2018 fået lavet en gennemgang af vores pumper med henblik på af få reduceret energiforbruget yderlige.

• Vi bruger mere Øresundsvand og mindre drikkevand til at vedligeholde vores akvariesystemer med.

• Vi har et mindre forbrug af salt til at blande saltvand, det betyder CO₂-besparelse i form af mindre vejtransport og produktion af havsalt.

• Vi køber fjernevarme lavet på biobrændsel, via DONG.