Vision og mission

En international anerkendt oplevelsesdestination

Den Blå Planet, Danmarks Akvarium hviler på en række strategiske rammer som vision, mission, værdigrundlag og målsætninger.

De strategiske rammer tager afsæt i Danmarks Akvariums eksisterende fundats med fokus på udstilling, formidling, undervisning, forskning, miljø og naturbevarelse.

Som overordnet målsætning vil Den Blå Planet være blandt de fem mest besøgte attraktioner i Danmark.

Læs vedtægt.

Vision:

En international anerkendt oplevelsesdestination, der udfordrer opfattelsen af naturens universer.

Mission:

Vi får børn og voksnes hjerter til at banke for vandets forunderlige liv.