'Fisk, fangst og fødenet' kan bookes igen

'Fisk, fangst og fødenet' kan bookes igen

Det populære udendørs undervisningsforløb 'Fisk, fangst og fødenet' til udskoling og gymnasieklasser kan nu bookes igen.

I undervisningsforløbet ‘Fisk, fangst og fødenet’ kommer eleverne udendørs på den nye flydebro på Den Blå Planet. Her skal de selv anvende forskellige fiskeredskaber og undersøge, hvad de enkelte redskaber fanger. Eleverne arbejder videre med deres indsamlede dyr, hvor de skal artsbestemme og argumentere for dyrets levested ud fra fangstredskab. Gennem undervisningsforløbet bliver eleverne bekendte med, hvad et fødenet er og hvordan alle deres indsamlede organismer passer ind i dette net.

Målgruppen er udskoling og 1. år på STX/HF, HTX og HHX.

Undervisningsforløbet er vejrafhængigt og er tilgængeligt fra d. 15. maj – 22. juni samt d. 21. august – 1. oktober.