Den Blå Planet som Port of Entry for havodder

Den Blå Planet som Port of Entry for havodder

Den Blå Planets havoddere er født i naturen og kommer via Alaska SeaLife Center, som tager sig af nødlidte dyr i Alaska.

Samarbejdet med Alaska SeaLife Center, og planlægningen af havoddernes ankomst, strækker sig mere end 4 år tilbage og er grundigt forberedt, herunder har medarbejdere på Den Blå Planet gennemgået træning på Alaska SeaLife Center og på nordamerikanske akvarier, der har mange års erfaring i hold af havoddere.

Ankomsten af de tre havoddere er første skridt i en udbygning af samarbejdet således, at Den Blå Planet med tiden etableres som ”Port of Entry” for havoddere til Europa.

Det kan bl.a. betyde, at Den Blå Planet kan bistå Alaska SeaLife Center ved at hjælpe med ekspertise og/eller fungere som modtagerakvarium, i forbindelse med transport af havoddere til andre zoologiske anlæg i Europa.