De moderne hajers oprindelse

(Foto: Predator or Pray-udstillingen 2016)

De moderne hajers oprindelse

16,4 millioner års hajhistorie på 2 minutter

16,4 millioner år siden
Oprindelsen af de moderne hajer. Mange er allerede fuldt udviklede, mens andre er ved at undergå deres sidste udviklingsforløb frem mod de hajer, som vi kender i dag.

1,6 millioner år siden

Planet SharkMegalodon forsvinder pludseligt fra de fossile optegnelser. (Foto: Predator or Pray-udstillingen 2016)

0,8 millioner år siden
Den moderne istid er på sit højeste og havets overflade er 121 meter lavere end i dag. Gletsjere strækker sig ned til 3-4 kilometers dybde.

0,2 millioner år siden
Kæmpeplanter begynder at forsvinde, da klodens nye superrovdyr – mennesket, begynder at kolonisere planeten. Mennesket spreder sig ved at benytte landbroerne skabt af det sænkede havniveau.

0
Jordens moderne kalender begynder.

1580
Det første hajangreb på et menneske registreres, da en sømand falder overbord på en rejse fra Portugal til Indien.

1760
Den menneskeskabte masseudryddelse indledes med den industrielle revolution. Denne hændelse anses for den hurtigste masseudryddelse i planetens historie.

1916
Den amerikanske regering forhøjer hajen til samfundets fjende nummer et. Dette sker efter en række hajangreb, fra hvad der viste sig at være en enkelt tyrehaj i Matawan-bugten i New Jersey, USA. Galeofobi – en unaturlig frygt for hajer, leder til en national massenedslagtning af uskyldige hajer.

1975Dødens gab, jaws
Begyndelsen af mediernes “angreb” på hajer. Filmen “Dødens gab” (Jaws), får premiere i biograferne og en bølge af hajfrygt opsluger verden. Resultatet er et hidtil uset fiskeritryk på hajbestande verden over.

1990
Mens den menneskelige population eksploderer i antal, fra 1 milliard til 6,8 milliarder på bare 200 år, anerkendes hajer endeligt for værende truede. Det forventes at 50 % af alle kendte dyrearter på kloden, er uddøde inden for de næste 200 år – svarende til at ca. tre arter forsvinder i timen.

1997
I samarbejde med 24 andre bevaringsorganisationer, opnår det amerikanske havbevaringscenter – Centre for Marine Conservation, fredning af den hvide haj i Californien.

1998Den Blå Planet planet shark 5
Filippinerne freder hvalhajen efter at have indset, at indtægterne fra dykning med hvalhajer og sightseeing, overstiger værdien af dens kød på fiskemarkedet. (Foto: Predator or Pray-udstillingen 2016)

I dag
Antallet af hajer falder hastigt på globalt plan, og mere end 60 hajarter er allerede på den internationale union for naturbevarelses (IUCN) liste over truede dyrearter. Det er begyndelsen på hajernes endeligt – medmindre fiskeriet reduceres drastisk. Den Blå Planets sommerudstilling i 2016 Planet Shark: Predator or Prey, blev skabt som svar på et voksende behov for at informere verden om hajernes tilstand. Hajernes overlevelse hviler nu i vores hænder.