Plastic Change

 

Den Blå Planet zoomar in på plastförorening

Den Blå Planet och miljöorganisationen Plastic Change ingår ett samarbete för att sätta fokus på det ökade hotet från plast i havsmiljön.

Det finns nu så mycket plast i världshaven att det täcker en yta motsvarande hela Afrika. Det är allt från engångständare och plastpåsar till bildäck och mikroskopiska plastbitar som är för små för att man skall kunna se dem med blotta ögat.

Stöd kampen för ett hav utan plast

För att sätta fokus på det ökade hotet från plast i havsmiljön har Den Blå Planet ingått ett samarbete med miljöorganisationen Plastic Change.

”Vi hoppas att vårt samarbete med Plastic Change kan bidra till att sätta fokus på ett växande problem i världshaven och göra skillnad för livet i vatten, som vi alla är beroende av,” säger Kai Frydendahl, vice vd på Den Blå Planet.

Varför har Den Blå Planets samarbete med Plastic Change?

Presentation av Henrik Beha Pedersen och Plastic Change

Vad skulle vara den bästa nyheten för Plastic Change?

(Den Blå Planet beklagar vindbruset i ljudupptagningarna)

Expedition till Bermuda

Plastic Change åkte 2015 på expedition till ”plastön” utanför Bermuda. Det är inte en ö i traditionell mening, som man kan gå på, utan en enorm ansamling av plast i olika storlek och djup som har drivit ihop på grund av de dominerande havsströmmarna.
kort-rute

”Avtalet med Den Blå Planet gagnar miljön. Vi säkerställer att ett stort antal besökare och skolbarn får kunskap om den stora miljöbelastning som plast utgör. Det innebär även att möjligheterna för att politikerna och industrin tar problemet på allvar ökar markant. Om ingenting görs nu kommer det inom tio år att finnas ett ton plast i havet för varje tre ton fisk, säger Henrik Beha Pedersen, som är miljöbiolog och grundare av Plastic Change.