Ett hav utan plast

Ett hav utan plast

Världshaven håller på att drunkna i plast, och för varje år tillkommer det ytterligare tio miljoner ton. Det behövs en våg av förändring.

Den Blå Planet, Danmarks Akvarium, är djupt engagerat i vetenskap och naturbevarande. Vi betraktar oss själva som naturambassadörer, och därför sätter vi fokus på det ökande hotet från plastföroreningen.

Varje år leds 10 miljoner ton plast ut i världshaven, där plastpåsar, bildäck, engångständare och mikroplast bryts ned till stora plastsoppor, som tillsammans har en yta som motsvarar Afrika.

Det finns behov av en våg av förändring, och Den Blå Planet samarbetar med nationella och internationella intressenter om att skapa ett hav utan plast.

 

Stöd kampen för ett hav utan plast