Vision och mission

En internationellt erkänd upplevelsedestination

Den Blå Planet, Danmarks Akvarium baseras på en rad strategiska ramar som vision, mission, värdegrund och målsättningar.

De strategiska ramarna tar avstamp i Danmarks Akvariums befintliga grund med fokus på utställning, förmedling, undervisning, forskning, miljö och naturbevarande.

Den Blå Planet har som övergripande målsättning att vara en av de fem mest besökta attraktionerna i Danmark.

Läs stadgarna.

Vision:

En internationellt erkänd upplevelsedestination som utmanar uppfattningen av naturens universum.

Mission:

Vi får barns och vuxnas hjärtan att slå för vattnets fantastiska liv.