Rapport: Bildæk er den store mikroplast-synder i Danmark

Rapport: Bildæk er den store mikroplast-synder i Danmark

Miljø- og fødevareministeriet er kommet med den første danske opgørelse af mikroplastudslip i naturen. Meget ender i vandmiljøet.

Disse 3 ting er blevet undersøgt i en ny rapport:

  1. Hvor meget mikroplast er der i det danske miljø?
  2. Hvor kommer mikroplasten fra?
  3. Hvilken effekt har det for mennesker og miljø?

Hvert år ender 5.500 – 13.900 tons mikroplast i det danske miljø. En stor del ender i det danske vandmiljø.

Kilder til mikroplast i procent

Mikroplast søjleDen primære kilde til mikroplastudslippet er ifølge rapporten bildæk, som står for 56 % af det samlede udslip, men også skosåler og maling mv. afgiver mikroplast.

Læs også: ​Den Blå Planet samarbejder med Plastic Change

Mikroplast kan være en tidsindstillet bombe

Forskere kender ikke de fulde konsekvenser af udslippet, men i rapporten fremgår det, at effekterne kan være alvorlige:

– Kombinationen af fortsatte og måske stigende udslip, at stofferne bliver i miljøet i århundreder og over tid fragmenteres til mindre stykker, som kan have stigende effekter på miljøet, betyder at mikroplastproblematikken har elementer af en “tidsindstillet bombe”, hvor effekterne af de udslip, der sker i dag, først ses om mange år, hvor effekterne kan være umulige at begrænse. Side 21.

Mikroplast i danske have

Desværre viser rapporten også at mikroplast er påvist i organismer på alle niveauer i den marine fødekæde. I Nordsøen og i Storebælt har man fundet mikroplast i maven, indvoldene og/eller vævet af bl.a. sæler, sild, torsk, hvilling og muslinger. Det er velkendt, at marine dyr indtager mikroplast sammen med den føde, de spiser, og der er indikationer på, at dyrene spiser mikroplasten af den årsag, at den har den samme størrelse som deres normale føde, som f.eks. er alger.

Læs også: Støt havet

Minister: Vi skal vide mere

Miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen ønsker mere viden på mikroplastområdet
– Mikroplast hører ikke hjemme i naturen, og jeg arbejder for at begrænse spredningen mest muligt. Vi har brug for mere viden, før vi kan finde den rette løsning, og derfor har jeg nu bedt Miljøstyrelsen undersøge, hvilke typer mikroplast der er tale om, og hvordan rensningsanlæggene håndterer dem, siger miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen.

Læs rapporten her.