Nyt udendørs undervisningsforløb til udskoling og gymnasier

Nyt udendørs undervisningsforløb til udskoling og gymnasier

I 'Fisk, fangst og fødenet' tilbringer eleverne tre timer udendørs med undersøgelser af habitater i Øresund ved hjælp af forskellige fangstredskaber. Forløbet henvender sig til udskoling og 1. år på STX/HF, HTX og HHX.

I det nye undervisningsforløb ‘Fisk, fangst og fødenet’ kommer eleverne udendørs på den nye flydebro på Den Blå Planet. Her skal de selv anvende forskellige fiskeredskaber og undersøge, hvad de enkelte redskaber fanger. Eleverne arbejder videre med deres indsamlede dyr, hvor de skal artsbestemme og argumentere for dyrets levested ud fra fangstredskab. Gennem undervisningsforløbet bliver eleverne bekendte med, hvad et fødenet er og hvordan alle deres indsamlede organismer passer ind i dette net.

Undervisningsforløbet er vejrafhængigt og er tilgængeligt fra d. 22. august – 23. september.

Læs mere og book forløbet her.