Nyt fællesfagligt undervisningsforløb på Den Blå Planet

Nyt fællesfagligt undervisningsforløb på Den Blå Planet

Forbered dine elever til den fællesfaglige naturfagsprøve med det nye undervisningsforløb ’Fra Øresund til Oceantank’, hvor vi går i dybden med både biologi, geografi og fysik/kemi.

Hvor får vi vandet fra, når et nyt akvarium skal fyldes på Den Blå Planet? Hvordan renses vandet, så det er rent for fiskene og pænt for gæsterne? Hvordan sikrer vi den rigtige salinitet til havdyrene?

Med udgangspunkt i Øresund skal eleverne selv lave et akvarium til en dansk saltvandsfisk. Eleverne skal i grupper tage vandprøver, konstruere vandrensningsfiltre, lave forsøg med springlag samt justere saliniteten i vandet. De særlige forhold ved Øresund, et af verdens største brakvandsområder, gennemgås med en biologisk og geografisk vinkel, mens fysik/kemi anvendes i det praktiske arbejde. Forsøgene perspektiveres til de daglige arbejdsgange på Den Blå Planet med Oceantanken som eksempel.

Før, under og efter
Det er en fordel, men ikke afgørende, hvis klassen har arbejdet med emnerne inden besøget på Den Blå Planet. Under besøget opfordres eleverne til at dokumentere deres forsøg, så de kan arbejde videre med det hjemme på skolen. Efter besøget kan eleverne arbejde projektorienteret med de 7 opgaver (findes under beskrivelse af forløbet her), hvor der sættes fokus på udvalgte emner, som bliver bragt op i ”Fra Øresund til Oceantank”. Eleverne kan enten arbejde med opgaverne som et emne eller som en problemstilling.

Forløbet er udviklet af Skoletjenesten på Den Blå Planet i samarbejde med lærere fra Frederiksberg Kommune.

Læringsmål

  • At eleverne får kendskab til de biologiske, fysiske, kemiske og geografiske forhold i Øresund og Den Blå Planets brug af beliggenheden.
  • At eleverne får erfaring med at gennemføre forsøg i forbindelse med vandrensning og salinitet.
  • At eleverne arbejder med fagene biologi, fysik/kemi og geografi som anvendte i arbejdsgange på Den Blå Planet.

Målgruppe: 7. – 10. kl.
Varighed: 3 timer
Periode: alle dage
Maks. deltagerantal: 28 elever

Læs mere og book

Eller læs om andre udskolingstilbud her.