Mere plastik end frygtet

Mere plastik end frygtet

Der er mere plastik i havene end frygtet, viser dansk ekspedition

Plastik i verdens have fylder nu så meget, at hvis man samlede alt sammen, ville det være på størrelse med Afrika.

For at sætte fokus på problemet, har Den Blå Planet indgået et samarbejde med Plastic Change, der i april sejlede fra Caribien til Bermuda for at tage prøver af Atlanterhavet, og undervejs blev de værste anelser bekræftet.

Store koncentrationer ved Bermuda
Efter de første analyser på båden tydede meget på, at der var mere og mere synligt plastik i vandet, jo tættere skibet Christianshavn kom på Bermuda. Det er nu blevet bekræftet ved nærmere undersøgelse af indholdet i af de i alt 16 prøver, som befinder sig i laboratoriet på Roskilde Universitet.

”Vi håber, vores samarbejde med Plastic Change kan være med til at sætte fokus på et stigende problem i verdens have og gøre en forskel for livet i vand, som vi alle er afhængige af,” siger Kai Frydendahl, vicedirektør på Den Blå Planet.

Samtidig er det tydeligt, at antallet af mikroplastik-partikler er større, jo tættere prøverne er taget på Bermuda og på det område, hvor havstrømmene samler sig med plastik fra både Nordamerika og Europa.

Men det tager tid at klassificere og analysere prøverne, ikke mindst fordi det er vigtigt at anvende den rigtige metode fra starten.

Enestående mulighed
”Vi har brugt en del tid på at udvikle metoder. Vores udfordring er, at vi skal have mest muligt ud af prøverne. Vi kan jo ikke lige tage dem om, hvis vi kommer til at bruge en forkert metode, ” forklarer adjunkt i miljørisiko Kristian Syberg, der selv var med, da en del af prøverne blev taget midt ude på Atlanterhavet.

”Det var en enestående chance at kunne købe sig ind på et ekspeditionsskib. Selv ville jeg aldrig have kunnet skrabe forskningspenge nok sammen til at finansiere sådan en tur her og samle alt det datamateriale, som jeg nu fik med hjem i april, ” fastslår Kristian Syberg.

Kommer fra industrien og almindelige borgere
Lige nu er han og to andre forskere i gang med at klassificere prøverne, dels i størrelser, farver og type af plastik, dels arbejder de på at trække kemikalier, der binder sig til plastik, ud af prøverne til videre analyse.

”Plastik hører ikke hjemme i havet. Alligevel finder vi rester af plastik i hver eneste af de mange prøver, vi haler inden bords. Om ti år er her ét ton plastik for hver tre tons fisk, hvis vi lader stå til,” siger Henrik Beha Pedersen, miljøbiolog og stifter af Plastic Change.

De foreløbige analyser viser, at plastik-affaldet i Atlanterhavet formodentlig både stammer fra industrien og fra private borgeres forbrug af plastik. Sidste sommer tog Plastic Change prøver af Middelhavet, hvor de typer af plastik der blev fundet er de samme typer som typisk bliver brugt i de hverdagsprodukter, som almindelige borgere køber og smider væk.

Du kan læse mere om Den Blå Plantes samarbejde med Plastic Change her