Fru klovnfisk dominerer fortet

Fru klovnfisk dominerer fortet

Alle klovnfisk begynder livet som hanner. Efterhånden som de vokser, kan en han blive til en hun.

Den største filmstjerne på Den Blå Planet er uden tvivl klovnfisken. Dens gennembrud som karakteren Nemo i filmen Find Nemo har gjort den verdenskendt, men biologisk set er klovnfisken også en spændende fisk.

Hvis du ikke kender Nemo, er klovnfisk en fællesbetegnelse for farvestrålende arter af fiskeslægten Amphiprion. Der findes knap 30 arter, og fælles for dem er deres elegante orange, hvide og sorte farvedragt samt deres specielle levevis.

Grunden til at en klovnfisk ikke bliver brændt af søanemonen skyldes, at klovnfisken har et slimlag, der har samme ph-værdi som søanemonen. De kemiske reaktioner bliver derfor ikke udløst af den simple grund, at søanemonen ikke kan kende forskel på sig selv og klovnfisken.

Modsat andre klovne bor klovnfisken ikke i en cirkusvogn, men i en søanemone, hvorfor nogle også kalde klovnfisken for en anemonefisk. Søanemoner er ligesom dets beboer meget smukke. På trods af navnet ligner de dog ikke de hvide anemoner, som så smukt blomstrer i løvskovene i april og maj, nej en søanemone er i virkeligheden et dyr i familie med vandmænd med hundredevis af giftige og brændende fangarme. Søanemonen er klovnfiskens fort, fordi andre fisk i frygt for de giftige fangearme ikke vil røre søanemonen med en ildtang.

Fru klovnfisk er øverst i hierarkiet

Klovnfisk lever i små hierarkiske grupper, der bor i hver deres søanemone. Gruppen består af ét enkelt dominerende ynglepar samt flere ikke-reproducerende hanner, der har hver deres plads i hierarkiet. Der er altså kun én hun i en gruppe, og det utrolige er, at hvis denne hun dør, vil den dominerende førerhan øverst i hierarkiet skifte køn og blive til en hun, der i så fald vil danne par med den næstøverste han, som nu rykker en plads op i hierarkiet og bliver førerhan. Det er da ‘stur stur nummer’.

Klovnfisk er en særlig form for hermafroditter, hvilket betyder, at alle klovnfisk begynder livet som hanner med funktionelle og aktive hanlige kønsorganer. Hanner har derudover inaktive hunlige kønsorganer, som kan ”aktiveres”, hvis hunnen i flokken dør.

Hr. klovnfisk hopper i arbejdstøjet

Klovnfisk æg2

Han-klovnfisken er æg-spert i at passe æg

Yngelplejen hos klovnfisk er et omfattende stykke arbejde – specielt når man tænker på, at de lægger op til 1000 æg. Hos klovnfisken er det hannen, der har æren af at passe æggene. Da æggene ikke kan tåle søanemonens nældeceller, duer det ikke at lægge dem på søanemonefortet, så hunnen lægger dem i stedet på et stabilt underlag nær søanemonen, som hun og hendes gruppe bor i.

Det er krævende at være æggepasser. Dagen lang svømmer faderen til æggene rundt og vifter med finnerne over æggene for at øge vandcirkulationen omkring dem. Derudover fjerner han snavs fra æggene og fjerner de æg, der er blevet dårlige, så de ikke smitter de andre. Sidst men ikke mindst skal han holde andre fisk væk, som ynder at spise æggene. Efter halvanden uge klækker æggene og forhåbentlig kan faderen få sig et velfortjent hvil efter de hårde strabadser.