Fantastisk! Studie viser fremgang for havskildpadder

Fantastisk! Studie viser fremgang for havskildpadder

Alle 7 arter af havskildpadder er stadig truet, men fremgang viser, at beskyttelseslove virker.

Det kan komme som en overraskelse, men det er ikke alt i naturen, der går den forkerte vej. Typisk er overskrifterne i aviserne ellers pessimistiske.

Det er alvor, når der tales om den massive tilbagegang, der sker i naturen, men af og til kommer der heldigvis også positive resultater. Et sådan positivt studie er “Marine mammals and sea turtles listed under the U.S. Endangered Species Act are recovering“. Her har forskere vist, at der er sket en stor antalsmæssig fremgang hos havskildpadder. Det er fantastisk glædeligt.

Se også: 10 ting du (måske) ikke vidste om havskildpadder

Mange kender læderskildpadden, som er den største nulevende skildpaddeart. Den kan blive over 2 meter lang og veje mere end 500 kg. Som den eneste havskildpadde har den blødt skjold. I begyndelsen af 1980erne var den på nippet til at være udryddet. I dag er bestanden steget med 885%. Ved sidste tælling i 2016 fandt man 3625 reder mod 368 i 1984.

Nedenfor kan du se, hvordan udviklingen har været for havskildpadder de seneste årtier.

Naturbeskyttelse virker

Konklusionen i rapporten er, at lovgivning nytter. En af forskerne bag studiet, Shaye Wolf skriver i en pressemedelelse:

– Vi bør hylde beskyttelsesloven for at nedsætte risikoen fra forurening, overfiskeri og ødelæggelse af levesteder. Mennesker ødelægger økosystemerne i havet, men vores studie viser, at lovgivning og kyndig forvaltning kan genoprette dem og samtidig øge bestanden.

Se også: En verden uden havskildpadder

Havskildpadderne er endnu truet

Fremgang er godt, men havskildpadderne er stadig truet, og der er nok af fare for dem. De største trusler mod havskildpadderne indebærer:

  • Ulovlig handel med skildpadde- æg, skjold og kød
  • Bifangst
  • Ødelæggelse af redepladser
  • Havfald
  • Global opvarmning

Se også: 5 trusler mod havskildpadder

Hvor skal der lovgives næste gang?

Med sådan et frisk studie, er det oplagt at se på, hvor der skal lovgives næste gang. For der er nok at tage fat på. Biodiversiteten er i markant tilbagegang

… også i havet.