Den Blå Planet hjælper med at undersøge biodiversitet ved kysterne

Den Blå Planet hjælper med at undersøge biodiversitet ved kysterne

Hvordan undersøger man hvilke fisk, der lever ved Danmarks kyster?
Mens du tænker over det, kan du læse, at forskere fra Aarhus Universitet og Danmarks Naturfredningsforening er i fuld sving med at få styr på, hvilke fisk, der lever langs de smukke danske kyster.

HavBlitz er et citizen science projekt, der benytter miljø-dna til at kortlægge havets biodiversitet langs de danske kyster. 400 frivillige danskere hjælper forskerne med at skabe et øjebliksbillede af livet i havet.

1 liter havvand.

Det er alt, hvad der skal til, for at forsker kan skabe sig et godt billede af, hvilke fisk, der lever i et område. Alle fisk og havdyr sætter nemlig eDNA-spor i havet på deres levesteder, og ved at undersøge denne eDNA kan forskerne se hvilke fiskearter, der findes omkring prøvestederne.

Området ud for Den Blå Planet er et af de 100 prøvesteder, hvorfra der den 29. september blev taget en prøve. Den Blå Planets vandprøve indgår i den landsdækkende kortlægning af Danmarks kystnære biodiversitet under projektet HavBlitz.

Havet er altid i forandring

Det bliver spændende at se, hvilke dyr der lever langs Den Blå Planets kyst, men naturligvis også alle de andre danske kyster. Måske gemmer der sig arter, som vi ikke har været opmærksomme på før. Den græske filosof Heraklit sagde, at man ikke kan bade i den samme flod to gange, for det vand man bader i flyder videre. Også havet er i konstant forandring, og fx kan varmere havvand være med til, at nye fiskearter besøger kysterne.

Vandprøverne skal tages igen i maj 2020 og samme år afsluttes projektet. Resultaterne offentliggøres på havblitz.dk.