Bevar Amager Fælled

Bevar Amager Fælled

Søndag den 10. september deltog Den Blå Planet i Amager Fælled Festival for at råbe politikerne op, så vi kan bevare den gamle strandeng i hjertet af København.

Det er skæbneår for den vilde natur på Amager. På Amager Fælled Festival var Den Blå Planets kurator og chefdyrepasser Lars Skou Olsen programsat sammen med bl.a. Nikolaj Kirk og Simon Jul.

I fællesskab med Amager Fælleds Venner ønsker Den Blå Planet at råbe vagt i gevær, da den gamle strandeng, hvor rødlistede arter bor, er truet af byggeplaner.

Den Blå Planet er dybt engageret i videnskab og naturbevarelse, og det er faktisk en af de vigtigste grunde til, at vi blev sat i verden tilbage i 1939. Derfor er det helt naturligt for os at engagere os i debatten og kampen om Amager Fælled – som ligger lige her i vores baghave.

Uagtet forhistorien er vores støtte til Amager Fælled baseret på, hvad vi ved nu og ikke, hvad man vidste, da man vedtog loven. Enhver tvivl må og skal komme naturen til gode. Det er nu, vi har muligheden for at ændre på en forkert beslutning og bevare denne her 7000 år gammel strandeng og den sidste rest oprindelige natur i Københavns Kommune. For Den Blå Planet er det ikke et enten eller – men et både og.

Politikerne i Københavns Kommune bør arbejde benhårdt på at få lovændringen gennemført, så vi kan passe på nationale og internationalt fredede arter, som fortjener at blive bevaret og beskyttet, som fx frøarter, tudsearter, vandsalamander, snoge mv. Når disse arter først er væk, kommer de aldrig igen.
Det planlagte byggeri vil sætte naturen under voldsomt pres; et pres, den ikke kan holde til. Og både naturen og eftertiden fortjener, at vi griber ind.

Se Lars Skou Olsens tale ovenfor.