Vi räknar Danmarks fiskar

Vi räknar Danmarks fiskar

Den Blå Planet räknar antalet fiskar runt akvariet.

Atlas över danska saltvattensfiskar är ett vackert och användbart uppslagsverk över alla fiskarter som lever i de danska farvattnen. Snorkeldykare från Den Blå Planet, Danmarks Akvarium registrerar under hela året fiskarter och räknar hur många det finns av varje art i havet runt Den Blå Planet och bidrar därmed till den samlade bilden.

Kunskap om vilka fiskar som lever i våra hav och vid våra kuster är nödvändigt för att kunna förvalta den danska naturen på rätt sätt. Kunskap om hur den danska fiskefaunan ser ut i dag är också ett ovärderligt verktyg för att framgent kunna bedöma vilka förändringar som klimatförändringarna medför i den danska naturen.

Längd: 2014/2015.

Samarbetspartner: Peter Rask Møller, Statens Naturhistoriska Museum, Köpenhamns Universitet.