Törnekronor– korallrevens taggiga fiende

Törnekronor– korallrevens taggiga fiende

Antalet törnekronor har världen över ökat så mycket att det inte längre är hållbart. De äter nämligen korallreven.

Törnekronan är en giftig sjöstjärna som äter levande koraller. Det är ett fascinerande djur som kan upplevas på Den Blå Planet, Danmarks Akvariums utställning.

Runt om i världen, t.ex. Röda Havet och Great Barrier Reef utanför Australiens östkust, har antalet törnekronor ökat explosionsartat. Törnekronornas inbrytningar i korallerna är så omfattande att det inte längre är hållbart. I forskningsprojektet ”Törnekronors orienteringsförmåga” undersöks törnekronornas synsinne och orienteringsstrategi. Målet är att ta reda på hur de hittar till korallerna. Förhoppningen är att denna kunskap i framtiden kan användas i bekämpningen av törnekronorna i de områden där de hotar korallreven.

Längd: 2014–2016 (post doc).

Samarbetspartners: Anders Garm & Ronald Pitie, Biologiska Institutet, Köpenhamns Universitet.