Så håller man bäst i flikfisken

Så håller man bäst i flikfisken

Flikfisken är mycket känslig och Den Blå Planet deltar därför i en beteendestudie som ska skapa bättre villkor för uppfödningen av denna fascinerande fisk.

Flikfisken är en av de mest säregna fiskarna på Den Blå Planet. Men även om den kan tyckas märklig är den perfekt utrustad, Flikfiskens kropp med sina utväxter fungerar som kamouflage som döljer den för både byte och rovdjur. Men den är inte lätt att hålla. Flikfisken är mycket känslig och det är en utmaning att få den att trivas och yngla av sig.

Forskningsprojektet ”Flikfisk, beteende, uppfödning och tillväxt” är den första vetenskapliga beteendestudien av flikfisken i fångenskap. Genom att observera och beskriva flikfiskarnas beteende lär vi oss mer om djurens vanor och reaktioner. Det gör det lättare att tolka djurens beteende och hjälper oss att inreda anläggningen bättre.

Resultaten av beteendestudien kommer att delas med offentliga akvarier världen över och bidra till att flikfisken trivs bättre i fångenskap och förhoppningsvis skapa bättre villkor för uppfödning av den fascinerande fisken.

Längd: 2014/2015.

Samarbetspartner: frilansbiolog Cecilie G. Clausen, djurskötare på Den Blå Planet, Susan Schødt Lynge och flera offentliga akvarier i USA och Australien.