Kan fiskar trivas vid återskapade stenrev?

Kan fiskar trivas vid återskapade stenrev?

Projekt RevFisk analyserar fiskarnas beteende på olika typer av stenrev. Förhoppningen är att man ska kunna rekonstruera stenrev i danska farvatten för att skapa bättre förhållanden för fiskarna.

Rev skapar bra livsvillkor för fisk och många andra havslevande djur. Alla känner till de vackra korallreven i de tropiska oceanerna, men det finns även rev i de nordiska haven och farvattnen.

Projektet RevFisk är ett forskningsprojekt som analyserar fiskarnas beteende vid olika typer av rev. Projektet är en del av ett större forskningsprojekt som fokuserar på att rekonstruera stenrev i de danska farvattnen. Förhoppningen är att man genom att studera fiskarnas beteende skall kunna bedöma hur väl de nya, rekonstruerade stenreven fungerar som livsmiljöer för olika fiskarter.

Beteendet hos torsk och snultror undersöks på olika typer av rev. Beteendet registreras med undervattenskameror, elektronisk märkning av djuren samt ett nytt datorprogram som automatiskt spårar och analyserar fiskarnas rörelser.

Längd: 2014.

Samarbetspartners: Mikael Van Deurs, DTU-Aqua och företaget BioRas.