Grönlandshajen – Old & Cold

Grönlandshajen – Old & Cold

Old & Cold forskar på grönlandshajen, som kan bli sex meter lång och flera hundra år gammal. Den lever i det mörka, kalla vattnet vid Grönland och Kanada, där den kan dyka till två kilometers djup.

Old & Cold-projektet handlar om en iskall haj som kan bli flera hundra år gammal, nämligen grönlandshajen. Den kan bli sex meter lång och lever i det mörka, kalla vattnet vid Grönland och Kanada, där den kan dyka till två kilometers djup.

Old & Cold forskar i grönlandshajens levnadssätt, beståndets genetiska sammansättning och rörelser. Bland de aspekter som utforskas är bl.a. grönlandshajens ålder, hur stora bestånden är och hur långt de simmar. De senaste teknikerna inom DNA, satellitmärkning och isotopundersökningar används för att skapa ny kunskap om ett djup som av fiskare uppfattas som ett skadedjur, men som vi vet otroligt lite om.

Den nya kunskap som projektet leder till är dessutom viktig för att kunna bedöma om grönlandshajen är hotad, och hur ett eventuellt kommersiellt fisk kommer att påverka den.

Längd: Treårigt ph.d.-projekt (2014–2017).

Läs mer om forskningen om grönlandshajen på denna blogg (norska)

Samarbetspartners: John Fleng Steffensen, Marinbiologiska Institutionen, Köpenhamns Universitet, ph.d.-studerande Julius Nielsen samt Grönlands Naturinstitut, Indiana University South Bend, USA, och Tromsö Universitet, Norge.