Fientlig invasion – eller?

Fientlig invasion – eller?

Den svartmunnade smörbulten har spridit sig som en präriebrand i de danska farvattnen sedan 2008, men är det art som vi behöver frukta?

Den svartmunnade smörbulten är en invasiv art i de danska farvattnen. Den upptäcktes första gången vid Bornholm 2008. Sedan dess har den spridits till stora delar av Östersjön och in i de danska farvattnen. 2014 hade den nått till söder om Køge och till Langeland. Och det finns många av dem – så många att man fruktar att den sprider sig okontrollerat. Men kan den göra det? Forskningsprojektet ”Svartmunnad smörbult i danska farvatten” ska undersöka om den svartmunnade smörbulten kommer att spridas från de inre farvattnen, där salthalten är låg, till resten av de danska farvattnen, där salthalten är högre, däribland t.ex. till Kattegatt och Jyllands västkust.

Längd: 2015–

Samarbetspartners: Jane Behrens, DTU-Aqua.