Sådan ser du forskel på spættet sæl og gråsæl

Sådan ser du forskel på spættet sæl og gråsæl

Vidste du, at man på Saltholm lige ud for København kan se sæler?

Typisk vil det være spættede sæler, du støder på omkring Saltholm, men hvis du er ekstrem heldig oplever du en gråsæl (Halichoerus grypus).

Spættet sæl vs gråsæl

Hvordan kender du forskel?

Først er der størrelsen. Gråsæler kan blive cirka dobbelt så store som spættede sæler.

Er spættede sæler så små?

Nej. De spættede sæler er skam store nok. Den spættede sæl bliver op til 1,8 meter lang og kan blive en velpolstret sag på 130 kg.

Men det er ingenting i forhold til gråsælen, som er Danmarks største rovdyr. Hannerne bliver op til 2.3 m lange og kan veje op mod 300 kg. Hunnerne er noget mindre.

Indtil begyndelsen af 1900-tallet var det formentlig den mest almindelige sæl i Danmark, men en betydelig jagt reducerede bestanden betragteligt, og i dag er spættet sæl den hyppigste sæl i Danmark.

Du kan også se efter snuderne, når du skal kende forskel på arterne. Gråsæler har en meget større og bredere snude end spættede sæler.

Og så lidt om søløver

Det er let at tage fejl af sæler og søløver. Da den Den Blå Planet åbnede havde vi californiske søløver, men mange kom og spurgte efter sælerne. Og så måtte vi jo henvise til akvariets største bassin, Øresund og beklage, at sælerne var så fritgående, at de ikke lige var til at få øje på.

Det er dog nemt at se forskel på sæl og søløve, idet søløven har kraftige og muskuløse for- og bagluffer, som den kan gå på. Du kan også se efter ørerne. Søløver har udvendige ører ligesom hunde. Sæler har ørehuller på siden af hovedet.

Vidste du

At sælen er en fantastisk dykker, som bruger lunger til at trække vejret ligesom landpattedyr. Når den dykker efter føde, kan den holde vejret i op til ½ time. Det kræver selvfølgelig et stort iltlager. Og hvor gemmer den så det? Jo, det er ilt i blod, og da en sæl har cirka 75 % mere blod i kroppen end fx en gris, så hjælper det på dykkerevnen. Hvis du synes, det er kompliceret, så skal du bare tænke på Tour de France og bloddoping.