Øresunds torsk og junkfood teorien

Øresunds torsk og junkfood teorien

Hvad betyder for mange fedtholdige byttedyr for torsks vækst og adfærd?

”Torsk – magre og fede” er et forskningsprojekt, der undersøger, hvad kosten betyder for torskens adfærd.

For at forstå, hvordan havets økosystem hænger sammen, er det bl.a. vigtigt at kende de forskellige dyrearters levevis. Hvad og hvor meget spiser de, og hvad betyder kostens sammensætning for deres adfærd? Ofte er det nogle få, meget vigtige fiskearter, der forbinder planteplankton og toppen af fødekæden. I Øresund er dette mellemled sild og toppen af fødekæden større torsk.

Silden i Øresund forekommer i meget forskellige mængder hen over året, og det betyder, at torskenes kost i dele af året består af næsten 100 % sild og i andre dele af året af mere varierende fødeemner. Noget tyder dog på, at torsken ikke kan udnytte den meget fede sild og at dette overskud af meget fedtholdige byttedyr (sild) fører til ringere vækst (junkfood teorien) og at en mager kost som krabber faktisk er bedre egnet for torskens vækst. Vi vil også undersøge torskenes adfærd. Vil junkfood-torskene blive mere stillestående eller måske stoppe med at spise?

Den Blå Planet har forsøgsanlæg, hvor vi kan holde torsk, der fodres med de to typer føde og hvor vi, til forskel fra naturen, ved med sikkerhed, hvilke torsk der har spist hvad. Noget tyder på, at der er stor forskel på, hvad en torsk spiser i løbet af året og at kostens sammensætning betyder meget for dens adfærd. En gruppe torsk fodres med mager kost i form af krabber, mens en anden gruppe får fed kost i form af sild.

Varighed: 2015.

Samarbejdspartner: Postdoc Mikael van Deurs ved Lund Universitet (MvD er støttet af det Frie Forskningsråd DFF – 4002-00114).