Fjendtlig invasion – eller er det?

Fjendtlig invasion – eller er det?

Den sortmundede kutling har spredt sig som en steppebrand i danske farvande siden 2008 men skal vi frygte den art?

Den sortmundede kutling er en invasiv art i danske farvande. Den blev fundet første gang i 2008 ved Bornholm. Siden har den bredt sig til store dele af Østersøen og ind i de danske farvande. I 2014 var den nået til syd for Køge og til Langeland. Og der er mange af dem – så mange at det frygtes, at den spreder sig ukontrolabelt. Men kan den nu også det? Forskningsprojektet ”Sortmundet kutling i danske farvande” skal undersøge om den sortmundede kutling vil brede sig fra de indre farvande, hvor saltholdigheden er lav, til resten af de danske farvande, hvor saltholdigheden er højere, herunder f.eks. til Kattegat og Jyllands vestkyst.

Varighed: 2015-

Samarbejdspartnere: Jane Behrens, DTU-Aqua.