Anbefalinger for god fondsledelse

Den Blå Planet er omfattet af ”Anbefalingerne for god Fondsledelse”, som er tilgængelige på Komitéen for god Fondsledelses hjemmeside www.godfondsledelse.dk.

Den Blå Planet følger i al væsentlighed ”Anbefalingerne for god fondsledelse”. Skema med Den Blå Planets kommentarer til de enkelte anbefalinger fremgår af nedenstående link.

Rapportering for 2023 vedr. anbefalinger for god fondsledelse

Rapportering for 2022 vedr. anbefalinger for god fondsledelse

Rapportering for 2021 vedr. anbefalinger for god fondsledelse

Rapportering for 2020 vedr. anbefalinger for god fondsledelse

Rapportering for 2019 vedr. anbefalinger for god fondsledelse

Rapportering for 2018 vedr. anbefalinger for god fondsledelse