Om skoletjenesten

Den Blå Planet samarbejder med Skoletjenesten i udviklingen af undervisningstilbud, som understøtter faglige og pædagogiske mål, så læring, oplevelse og faglighed kan gå hånd i hånd.

Skoletjenesten på Den Blå Planet, Danmarks Akvarium tilbyder undervisning til både børnehaver, grundskoler, SFO’er, gymnasier og lærer- og pædagoguddannelsen.

Kontakt os på skoletjenesten@denblaaplanet.dk

Når elever besøger Skoletjenesten:

  • Møder de levende dyr helt tæt på.
  • Bliver de udfordret til at iagttage og undersøge dyrene.
  • Bliver deres iagttagelser og spørgsmål samlet op og perspektiveret til faglige begreber.

Undervisning i Skoletjenesten er:

  • Dialogbaseret med fokus på elevernes begrebsudvikling og -forståelse.
  • Vedrører naturvidenskabelige arbejdsmåder og tankegange.
  • Gennemføres af professionelle undervisere – både i forhold til biologisk specialviden og i forhold til didaktik og pædagogik.
  • Er beskrevet på en måde, så det er tydeligt for læreren, hvilke områder af Fælles Mål, lære- og læseplanerne, som undervisningen på Den Blå Planet, Danmarks Akvarium understøtter.

Læs om andre tilbud i Skoletjenesten her.

Skoletjenestens filosofi  

Det unikke indhold i Skoletjenestens undervisning er centreret omkring levende dyr.

Der er levende dyr i undervisningslokalerne, som eleverne håndterer, undersøger og iagttager.

Der er levende dyr i akvariets udstilling, som eleverne oplever tæt på i særlige tilrettelagte situationer, hvor underviseren fordrer eller aktiverer dyrene.

Det er Skoletjenestens langsigtede mål at bidrage til, at eleverne udvikler en forståelse af naturens sammenhænge og kredsløb.

Forståelsen af naturens kredsløb, samt erkendelsen af menneskets placering og afhængighed af naturens kredsløb, kan påvirke eleverne i retning af en mere bæredygtig livsstil og større værdsættelse af naturgrundlaget.

I den didaktiske planlægning af undervisningstilbuddene arbejder vi på, at eleverne bliver interesserede i og fascineres af vandlevende dyr og planters anderledeshed.

De læringsmål som Skoletjenesten på Den Blå Planet, Danmarks Akvarium opstiller for undervisningstilbuddene, rummer altid naturfaglige begreber og fænomener.

Skoletjenesten på Den Blå Planet, Danmarks Akvarium har stærkt fokus på elevernes egne aktive bearbejdning af undervisningens indhold.

Eleverne involveres gennem praktisk arbejde, hvor deres konkrete observationer danner grundlaget for de faglige begreber og metoder, som undervisningen indeholder.

Eleverne involveres også gennem samtaler med både hinanden og underviseren.