Skolor

Skolor

Om ni kommer från en grundskola eller en gymnasieskola i ett av de nordiska länderna (med studenter upp til 21 år), har ni möjlighet att beställa skolbiljetter till DKK 40,00 per elev. 1 lärare kommer inn gratis per 8. elev – annars är det full entrépris för ekstra lärare. Om detta gäller en speciell klass, kan flera lärare komma inn gratis.

Skolbiljetter måste alltid bokas i förväg eftersom Den Blå Planet, Danmarks Akvarium bara har plats för 440 skolelever per dag.

Skolbiljetter beställs genom att skicka ett mail till skoletjenesten@denblaaplanet.dk med följande information:

  • Önskat datum och tid för besöket
  • Skolans namn och adress
  • Lärarens namn och mobiltelefon nummer
  • Årskurs/årgång
  • Speciell klass (?)
  • Antal elever och lärare

Skolbiljetter till nordiska skolor betalas kontant eller med kreditkort på besöksdagen.

Det är inte möjligt att betala med rekvisition/faktura.

Skolbiljetter kan användas mellan kl. 10.00-15.00 på vardagar.