Allmänna affärsvillkor

Dessa affärsvillkor tillämpas på varor som erbjuds via Den Blå Planets hemsida, om inte annat framgår av den aktuella hemsidan, skriftligen eller avtalat eller följer av tvingande lagstiftning. Termen ”varor” kan förutom entrébiljetter, årskort och presentkort även omfatta alla former av fysiska produkter och andra tjänster, inklusive service, värdebevis och liknande. Du måste vara minst 18 år för att handla hos Den Blå Planet. Vid beställning av varor på Den Blå Planets hemsida bekräftar du att du är 18 år eller mer. Du godkänner samtidigt Den Blå Planets villkor och policyer, inklusive upphovsrättsliga villkor och integritetspolicy.

Beställning och leverans

Din beställning sker online via Den Blå Planets hemsida. Beställning kan inte göras per telefon såvida inte detta framgår av den enskilda varan. Vid beställning anger du namn, e-postadress och kontouppgifter, som behandlas enligt Den Blå Planets integritetspolicy. Vid beställning och betalning mottar du en orderbekräftelse via e-post. Biljetter, årskort och presentkort skickas elektroniskt via e-post – vanligtvis inom 10 minuter. Den Blå Planet tar inte något ansvar för fel eller leveransförseningar som beror på tekniska problem hos köparen eller fel i den e-postadress som köparen har angett. Köparen ansvarar själv för eventuellt missbruk av onlinebiljetter.

Detta gäller särskilt entrébiljetter, årskort och presentkort.

Köp av entrébiljetter, årskort och presentkort omfattas inte av ångerrätten i enlighet med ”lagen om vissa konsumentavtal §17”. Den Blå Planet uppmärksammar särskilt att köparen bär risken för att uppgifter om namn och e-post är korrekta. Köpta årskort ska bytas ut mot ett personligt inträdeskort senast ett år från inköpsdatumet. Presentkort är giltiga i 3 år från inköpsdatumet. Presentkort kan inte bytas mot kontanter, men presentkortet kan användas i Biljettförsäljningen, butiken och vårt Café. Som köpare ansvarar du för att kontrollera att mottagna entrébiljetter, årskort eller presentkort överensstämmer med det som du har beställt och betalat för. Vid avvikelser från det som du har beställt och betalt för ska du snarast möjligt kontakta Den Blå Planet.

Andra varor

Som konsument har du 14 dagars ångerrätt i enlighet med dansk lag när du handlar på Internet. Ångerrätten gäller från mottagandet. För att använda dig av ångerrätten ska köpta varor returneras till Den Blå Planet inom 14 dagar. Entrébiljetter, årskort och presentkort omfattas inte av ångerrätten i enlighet med ”lagen mo vissa konsumentavtal §17”.

Inlösen av entrébiljetter och årskort (Blått kort och VIP-kort)

  • Vid köp av entrébiljett kan du välja mellan att antingen skriva ut och ta med dig biljetten eller visa upp entrébiljetten på din smartphone vid ingången. Den Blå Planet tar inget ansvar för utskriftsfel och reserverar sig även för om entrébiljetten inte fungerar på enskilda smartphones. Om entrébiljetten inte fungerar är det köparens eget ansvar att kontakta anställda på Den Blå Planet. Om entrébiljetten har skannats korrekt vid ingången till Den Blå Planet kan den inte användas på nytt.
  • Vid köp av årskort (Blått kort och VIP-kort) kan du välja mellan att antingen skriva ut och ta med dig biljetten eller visa upp biljetten på din smartphone vid ingången. Den Blå Planet tar inget ansvar för utskriftsfel och förbehåller sig även om enskilda smartphones inte kan användas för att visa upp biljetten. Köpta årskort ska bytas ut mot ett personligt kort senast ett år efter köpet, och du ska vid första besöket kontakta Biljettförsäljningen för att få biljetten utbytt mot ditt personliga inträdeskort.

Information om förnyelse av årskort

Vid köp av årskort godkänner du att Den Blå Planet på elektronisk väg frågar dig om utgångsdatum, förnyelsemöjligheter m.m. innan kortet går ut. Godkännandet omfattar även andra elektroniska förfrågningar betr. användning av årskortet och annan serviceinformation som är kopplad till årskortet.

Har du automatisk förnyelse av ditt årskort och vill avbryta denna kan du mejla till lga@denblaaplanet.dk.

Ansvarsbegränsning och förbehåll

Den Blå Planet förbehåller sig rätten att när som helst ändra befintliga villkor. Vid ändringar som kan påverka dig som tidigare köpare i betydande grad får du ett mejl om dessa. De befintliga villkoren finns alltid att läsa på Den Blå Planets hemsida. Vi reserverar oss för eventuella skriv- och/eller tryckfel på hemsidan.

Det tas förbehåll för tryckfel, avgifts- och valutaförändringar, tekniska fel, bildfel och stavfel i Den Blå Planets webbshop.

Betalning och säkerhet

Betalning kan göras med Dankort, VISA/Dankort, Visa, Visa Elektron, MasterCard, MasterCard Debit, Maestro, American Express, Diners/discover och JCB.

Kreditkortstransaktioner sker på en separat, säkrad server med fullständig kryptering av alla kreditkortsuppgifter. Den Blå Planet samarbetar med EPAY för att upprätthålla en säker betallösning. Denna lösning uppfyller samtliga av NETS krav för säkra betallösningar. Dina kreditkortsuppgifter lämnas inte ut till andra företag, organisationer eller tredje part.

Avgifter för kort:

Företagskort som utfärdas inom eller utanför EU / EES, samt privata betalningskort som utfärdats utanför EU / EES, kommer att betalte en avgift, som visas på ditt kvitto. Avgiften beror på typ av betalkort och var det är utfärdat.

Behandling av personuppgifter/integritetspolicy

För att kunna känna igen dina uppgifter vid nästa besök som du gör i vår webbshop placeras en cookie på din dator. Denna cookie används även för att följa din varukorg samt i statistiksyfte. Personuppgifter behandlas konfidentiellt av Den Blå Planet, och de data som vi har fått tillgång till lämnas inte ut till tredje part.

Force Majeure

Som en följd av force majeure upphör skyldigheterna för Den Blå Planets webbshop. Om perioden under force majeure är längre än två månader har såväl du som Den Blå Planets webbshop rätt att säga upp avtalet. Med force majeure avses bland annat strejker, sjukdom hos personalen, transportstörningar och import-/exportförbud, oavsett om dessa förekommer hos verksamheten eller hos verksamhetens leverantörer.

Lagval och tvister

Köp genom Den Blå Planet som omfattas av ovanstående villkor lyder under dansk lag. Genom att använda Internetsidan godkänner du att en eventuell tvist mellan dig och Den Blå Planet beträffande ovanstående villkor ska avgöras i dansk domstol och enligt dansk lag.

Kontakta oss

Eventuella frågor om din order kan skickas till e-postadressen: info@denblaaplanet.dk eller så kan du ringa oss på telefon +45 44 22 22 44

Verksamhetsinformation och data ansvarig:

Den Blå Planet, Danmarks Akvarium
Jacob Fortlingsvej 1
2770 Kastrup
Organisationsnr 64050028