Vores dyr

Vælg zone

Nordlige søer og have

Oceanet

Tropiske søer og floder

Vælg akvarium

Vandhullet

Dansk skovsø

Den brede å

Stør

Dansk å

Axolotl

Sild i Øresund

Stenrev i Øresund

Små dyr i stenrevet

Havtaske

Ålegræs i Øresund

Færøsk fuglefjeld

Havodder

Stillehavsblæksprutte

Japansk kæmpekrabbe

Vælg art

Vælg en art for at læse mere


Stillehavsblæksprutte

Stillehavsblæksprutte

Knudret pudestjerne

Knudret pudestjerne

Stillehavsblæksprutte

Stillehavsblæksprutte

Fakta

LatinskEnteroctopus dofleini
Størrelse600 cm
FødeBundlevende dyr og store krebsdyr
HabitatPå havbunden ned til 750 meter
IUCN

Ikke bedømt

Man ved ikke om stillehavsblæksprutten er truet i naturen

Geografisk udbredelseStillehavet
Kort

Bløddyrenes supermand

Blæksprutter er bløddyr ligesom snegle og muslinger. Blæksprutten er dog noget af en supermand i forhold til andre bløddyr. Den er nemlig hurtig, intelligent og har et fantastisk syn.

Verdens største

Stillehavsblæksprutten er verdens største 8-armede blæksprutte. Den kan blive 3-5 meter lang med et armspænd på 8 meter.

Hvad er op og ned

Blæksprutternes arme udgår fra hovedet. Her sidder de i en krans rundt om munden. Kroppen ligner en pose, der sidder bagpå.

Sort blæk

Næsten alle blæksprutter kan sprøjte blæk, hvis de føler sig truet. Med blækket danner blæksprutten en sort sky i vandet, der fungerer som røgslør og forvirrer fjenden. I gamle dage skrev man med blæksprutteblæk.

Camoufleret kæmpe

På et splitsekund kan stillehavsblæksprutten ændre sin hudfarve og overflade. Det sker med helt særlige farveceller og små muskler i huden. Den kan også ændre hele kroppens form, fordi den ikke har et skelet. Det gør den til en usynlig jæger og et svært bytte for rovdyr.

Dø for dine unger

På trods af sin imponerende størrelse bliver stillehavsblæksprutten kun 3-5 år gammel. Den yngler kun én gang, og hannen dør kort efter parringen. Hunnerne plejer og passer på æggene, og dør først lige efter æggene er klækket.

Sponsor for stillehavsblæksprutte


Amerikansk hummer