Vores dyr

Vælg zone

Nordlige søer og have

Oceanet

Tropiske søer og floder

Vælg akvarium

Vandhullet

Åkander

Den brede å

Dansk sø

Dansk å

Dansk skovsø

Sild i Øresund

Stenrev i Øresund

Havbundens gemmesteder

Vælg art

Vælg en art for at læse mere


Audioguide 8

Audioguide 8

Savgylte

Savgylte

Berggylte

Berggylte

Blåstak og rødnæb

Blåstak og rødnæb

Blåstak og rødnæb

Blåstak og rødnæb

Havkarusse

Havkarusse

Sortvels

Sortvels

Ulk

Ulk

Stenbider

Stenbider

Hårhvarre

Hårhvarre

Ålekvabbe

Ålekvabbe

Sortmundet kutling

Sortmundet kutling

Torsk

Torsk

Tyklæbet multe

Tyklæbet multe

Fjæsing

Fjæsing

Strandkrabbe

Strandkrabbe

Søstjerne

Søstjerne

Søstjerne

Søstjerne

Fakta

LatinskAsterias rubens
Størrelse50 cm
FødeBundlevende dyr og ådsler
HabitatLever på sandbund og i stenrev på lavt og dybt vand. Den er meget almindelig på muslingebanker.
IUCN

Ikke bedømt

Man ved ikke, om søstjernen er truet i naturen

Geografisk udbredelseNordøstlige Altanterhav
Kort

Rigtig mange fødder

Søstjernen har flad krop med 5 arme. På undersiden har den sugefødder. Sugefødderne er vigtige for søstjernen: Den går på dem, holder sig fast med dem og åbner muslingeskaller, så den kan æde muslingen.

Langsom spiser

Søstjernen er en langsom jæger. Når den skal æde en musling, omklamrer den muslingen med armene. Så krænger den sin mave ud, klemmer den ind imellem muslingens skaller og sprøjter mavesaft ud. Mavesaften svækker muslingen og søstjernen fortærer den. Du kan se mavesækken på billedet her.

Et øje på hver arm

På spidsen af hver arm har søstjernen en lille rød prik. Det er et lille øje. Søstjernen kan se forskel på lys og mørke men ikke detaljer.

Armene kommer igen

Mister søstjernen en arm vokser den ud igen. Søstjernen kan også finde på at smide en arm, hvis den føler sig truet.

Find en søstjerne

Du kan finde søstjerner på helt lavt vand, men også på 50 meters dybde. Jo dybere søstjernen lever, desto større og lysere er den. Du kan også finde den opskyllet på stranden. Søstjernen lever i alle danske farvande, og du kan se den hele året.


Sandbund

Ålegræs i Øresund

Færøsk fuglefjeld

Havodder

Rev i Stillehavet

Et hav af plastik

Kysten ved Stillehavet